28 maja 2019 r. w Sejmie odbyła się konferencja pt. „Rola izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa”. Konferencja była okazją do omówienia projektowanych zmian w ustawie o izbach rolniczych.

Prelegentami konferencji byli: Poseł Krzysztof Jurgiel – Przewodniczący Podkomisji ds. zmiany ustawy o izbach rolniczych, nowo wybrany Poseł do Parlamentu Europejskiego – który otworzył konferencję, Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Guy Vasseur – były Prezes Stałego Zgromadzenia Francuskich Izb Rolniczych, Arunas Svitojus – Prezes Litewskiej Izby Rolniczej, Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, prof. dr hab. Beata Jeżyńska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz prof. dr hab. Monika Król z Uniwersytetu Łódzkiego.


W konferencji udział wzięli przedstawiciele spółdzielczości – Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej dr inż. Mieczysław Grodzki oraz Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych Jacek Staciwa.

Przewodniczący Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz w swoim wystąpieniu odniósł się do przeszłości tworzenia się izb rolniczych w Polsce. Wspomniał, że na terenach polskich 120 lat temu powstała pierwsza izba rolnicza. W związku z przeobrażeniami jakie miały miejsce na wsi polskiej działania izb rolniczych w różnych okresach dostosowane były do potrzeb rolników

Projektowane zmiany w ustawie o izbach rolniczych mają na celu zwiększenie kompetencji izb. Doświadczenia światowe uczą, że samorządy zawodowe, w tym także samorządy rolnicze są ważnym elementem struktur zarządzających gospodarką, także rolnictwem indywidualnym. Skuteczna realizacja zadań samorządu rolniczego w kraju to zadanie dla Izb Rolniczych. Podkreślono, że działalność Izb będzie z większą korzyścią dla wsi, jeśli rolnicy licznie zagłosują w wyborach do władz Izb Rolniczych, które odbędą się 28 lipca 2019 roku.

Podczas konferencji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oznajmił, że rząd jest otwarty na zwiększenie kompetencji izb rolniczych oraz zapowiedział, że po wyborach do władz KRIR, rozpoczną się rozmowy o tym, jakie działania, z jakich obszarów izby są gotowe przyjąć i skutecznie wykonać, biorąc również za to odpowiedzialność.

KRS współpracuje z KRIR poprzez zabieganie o dobre dla rolników rozwiązania legislacyjne, dostęp do funduszy UE, a w ostatnim czasie w zakresie ubiegania się KRS o członkostwo w COGECA.

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie