Konferencja zorganizowana została w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 maja 2019 r. Poświęcona była idei gospodarczego organizowania się producentów rolnych, co w kontekście projektowanego wsparcia rynkowego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku nabiera szczególnego znaczenia.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele grup i związków grup producentów rolnych, spółdzielczości, rolniczych związków branżowych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz szkół rolniczych nadzorowanych przez MRiRW. W konferencji udział wzięli przedstawiciele spółdzielczości - Zastępca Prezesa Zarządu KRS Zygmunt Paśnik oraz Główny Specjalista w Spółdzielczym Instytucie Badawczym KRS Marcin Martynowski. W konferencji uczestniczył również Prezes Zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw – Spółdzielni Osób Prawnych Witold Boguta.

Celem konferencji była promocja i wsparcie wspólnych inicjatyw w sferze organizowania się rolników w struktury gospodarcze, które odgrywają kluczową rolę dla podniesienia konkurencyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz zwiększenia dochodów rolników.

- Tworzenie grup producentów, organizowanie rolników to jest polska, rolnicza racja stanu – tak określił temat konferencji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki. Wiceminister stwierdził, że gospodarcze organizowanie się rolników na rzecz wspólnego działania, jest drogą do postępu i konkurencyjności na europejskim rynku.

Program konferencji obejmował takie zagadnienia jak: znaczenie gospodarczego organizowania się rolników w kontekście uwarunkowań rynkowych i legislacyjnych dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r., wsparcie finansowe grup producentów rolnych, związków grup producentów rolnych i organizacji producentów w ramach PROW 2014-2020 - zaprezentowane przez przedstawicieli Departamentu Rynków Rolnych i Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW oraz przykłady gospodarczego organizowania się rolników - zaprezentowane przez przedstawicieli grup producentów i organizacji producentów.

Reprezentanci GP i OP w sposób bardzo ciekawy, w ujęciu praktycznym, zaprezentowali zarówno korzyści płynące z gospodarczego organizowania się rolników, jak i problemy z którymi przyszło im się mierzyć w trakcie działalności na rynku. Zdobyte przez nich doświadczenie i wiedza stanowią bazę „dobrych praktyk” w dziedzinie współpracy producentów rolnych i są realnym wsparciem dla rolników i podmiotów jeszcze nie zrzeszonych.

Druga część konferencji poświęcona została dyskusji oraz szukaniu sposobów na rozwój współpracy rolników. Padło wiele dobrych propozycji rozwiązań, których wprowadzenie przyczyniłoby się do rozwoju tej współpracy. W dyskusji zabrali głos m.in. Wiceprezes KRS Zygmunt Paśnik, Prezes Zarządu KZGPOiW – SOP Witold Boguta. którzy podkreśli dużą potrzebę rozwoju współpracy rolników poprzez spółdzielczość, celem tworzenia warunków zapewniających dochodowość produkcji rolnej, która od wielu lat systematycznie spada. Wskazywali, że obecnie rynki rolne i rolno-spożywcze są tak ukształtowane, że produkując nawet w dużej skali surowiec rolny, nie ma gwarancji zwrotu kosztów produkcji. Sytuacje takie występują coraz częściej, co powinno zwrócić szczególną uwagę osobom zarządzającym polskim rolnictwem. W swoim wystąpieniu Wiceprezes Paśnik zaprezentował szereg rozwiązań systemowych oraz pilnej potrzeby, mogących poprawić obecny stan gospodarczego zorganizowania polskich rolników.

Po konferencji KRS przekazała te rozwiązania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem Prezesa Zarządu KRS
dr inż. Mieczysława Grodzkiego z dnia 10 czerwca br. Pełną relację z konferencji zawierającą m.in. główne omawiane problemy, proponowane rozwiązania oraz potrzebę uznawania w Polsce organizacji producentów, którymi w krajach Zachodniej Europy są głównie spółdzielnie, prezentujemy poniżej.

Pełna relacja z konferencji (pdf)

Informacja MRiRW i program konferencji (pdf)

Stanowisko KRS dot. rozwoju współpracy rolników (pdf)

Stanowisko KRS dot. WPR po 2020 (pdf)

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie