LISTA LAUREATÓW XV EDYCJI KONKURSU

 

Kategoria: PRACE BADAWCZE

Nagroda I Stopnia
dr hab. Aneta Suchoń, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za pracę badawczą: Legal aspects of the organisation and operation of agricultural co-operatives in Poland

Nagroda II Stopnia 
dr Anna Waligóra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, za cykl 3 artykułów:
Potencjał przedsiębiorczości społecznej w turystyce
Social entrepreneurship and its significance for contemporary rural areas
Social entrepreneurship vs free market. Typology (of lack) of cooperation between social economy entities and enterprises

Wyróżnienie
dr Tomasz Dąbrowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, za artykuł: Legal regulation of auditing associations of cooperatives – selected aspects

 

Kategoria: PRACE MAGISTERSKIE, LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I DYPLOMOWE

Nagroda I Stopnia
Michał Marciniak, Uniwersytet Rzeszowski, za pracę licencjacką pt. Historia powstania oraz możliwości rozwoju Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Bukowsku

Nagroda II Stopnia
Natalia Franas, Uniwersytet Łódzki, za pracę licencjacką pt. Rachunkowość w spółdzielniach mieszkaniowych

5 równorzędnych Wyróżnień:
- Joanna Maria Tobijas, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, za pracę licencjacką pt. Ocena sytuacji finansowej wybranych spółdzielni mleczarskich 
- Patrycja Harasim, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, za pracę licencjacką pt. Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w latach 2013-2016
- Milena Chebdowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, za pracę licencjacką pt. Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie w latach 2013-2016
- Mateusz Gesek, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, za pracę licencjacką pt. Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Ryki w latach 2013-2016
- Olga Anna Gruszczyńska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, za pracę licencjacką pt. Analiza finansowa Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie a sektor bankowości spółdzielczej

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego spotkania organizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w dniu 3 lipca 2019 r.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie