Deklaracja ICAO, Oslo 2019
(przyjęta w dn. 16 maja 2019 r. podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego ICAO, Oslo, Norwegia)


O lepsze otoczenie dla gospodarstw rolnych w zrównoważonym rolnictwie na świecie

W celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju rolnictwa kluczowe jest stworzenie stabilnego otoczenia dla gospodarstw rolnych należących do drobnych i średnich rolników, którzy odpowiadają za ponad 70% światowej produkcji rolnej. Co więcej, niezbędne jest aktywne promowanie i szkolenie drobnych i średnich rolników, którzy muszą walczyć z klęskami naturalnymi i konkurować z koncernami dysponującymi ogromnym kapitałem. Dlatego, Międzynarodowa Organizacja Spółdzielczości Rolniczej (ICAO) i jej członkowie będą współpracować na rzecz poprawy otoczenia gospodarstw rolnych, w tym poprawy odnoszących się do nich legislacji, polityki oraz instytucji i pragną wspólnie:

1. Aktywnie promować ubezpieczenia plonów od klęsk naturalnych i domagać się od rządów większego zainteresowania i wsparcia finansowego w tym zakresie.

2. Domagać się od rządów poszerzenia zakresu obniżeń podatkowych dla całego sektora rolniczego, jak również dla artykułów wytwarzanych w zakładach przetwórstwa rolnego.

3. Wspierać ochronę prawną lokalnie ulepszonych nasion, które zostały uzyskane w celu przeciwdziałania ryzykom bezpieczeństwa żywnościowego powodowanym przez zmiany klimatu.

4. Uznać, że drobne i średnie rodzinne gospodarstwa rolne oraz drobni rolnicy są podstawą zrównoważonego rolnictwa i współdziałać na rzecz ich promocji i opieki nad nimi, w tym poprzez tworzenie banków dla rolników.

5. Wychowywać młodych rolników by odpowiedzieć na wyzwania wynikające ze starzenia się ludności na terenach wiejskich i przygotować ich do sukcesji w gospodarstwach rolnych.

6. Aktywnie wspierać wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), w tym technologii inteligentnego rolnictwa, które pomogą przeciwdziałać zmianom w przyszłym otoczeniu rolnictwa.

7. Ponaglać rządy do wprowadzania legislacji i instytucji uwzględniających wielofunkcyjną wartość rolnictwa.

8. Redukować straty i marnowanie żywności dla lepszego zachowania środowiska naturalnego i oszczędzania energii.

Podpisy:

Byeongwon KIM, prezydent, Korea

Kamarudin ISMAIL, członek Komitetu Wykonawczego, Malezja

Ivan ASIIMWE, wiceprezydent dla Regionu Afryki, Uganda 

Mieczysław GRODZKI, członek Komitetu Wykonawczego, Polska

Hironori HIJIOKA, wiceprezydent dla Regionu Azji i Pacyfiku, Japonia

Tarun BHARGAVA, członek Komitetu Wykonawczego, Indie

Ola HEDSTEIN, wiceprezydent dla Regionu Europy, Norwegia

Unal ORNEK, reprezentant OR-KOOP, Turcja

Onofre FILHO, wiceprezydent dla Regionu Ameryk, Brazylia

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie