21 stycznia 2019 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kilkunastoosobowa delegacja przedstawicieli spółdzielczości rolniczej i wiejskiej oraz związanej z handlem żywnością, w tym członkowie Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej - została zaproszona do dyskusji i przedstawienia swoich propozycji na rzecz rozwoju spółdzielczości.

Podczas spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janem Krzysztofem Ardanowskim, padło kilka obiecujących propozycji, a środowisko spółdzielcze zostało zaproszone przez Ministra do ścisłej współpracy z Ministerstwem.

Tematyka spotkania dotyczyła głównych postulatów dla rozwoju spółdzielczości rolniczej i wiejskiej oraz kilku obecnie ważkich wyzwań dla spółdzielni i rolnictwa polskiego, m.in. kwestia obrotu gruntami rolnymi, rynkowego zorganizowania rolników oraz powołania gremium złożonego z przedstawicieli producentów, przetwórców i handlu, które wypracowałoby rozwiązania dla stabilizacji rynków rolnych. Wszystkie te sprawy poruszone zostały w dyskusji, jednak spotkanie miało znacznie szerszy charakter. Jan Krzysztof Ardanowski, dobrze znający środowisko spółdzielcze i jego problemy ze swojego wieloletniego doświadczenia - przedstawił swój program zmian w rolnictwie.

Czy w planach tych znajdzie się miejsce dla spółdzielczości? Z zapowiedzi Ministra Rolnictwa wynika, że tak, i że będzie to miejsce ważne. Minister podkreślał, że spółdzielczość w Europie Zachodniej jest podstawową formułą organizowania się rolników i warunkiem ich funkcjonowania na rynku. Wskazał na bezlitosne prawa ekonomiczne, które wkraczają właśnie wtedy, gdy tej organizacji brak. Taka jest niestety codzienność większości polskich rolników, którzy zbyt słabo łączą się w struktury gospodarcze.

Minister Rolnictwa podkreślił w trakcie dyskusji, że wdrażane są dwa równoległe sposoby wzmacniania pozycji indywidualnych na rynku. Jedna z nich odwołuje się do ich elementarnej zaradności, pracowitości i przedsiębiorczości - wsparciem tych postaw jest rozszerzenie przepisów dotyczących sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego. Rozwiązania te funkcjonują od stycznia 2019 r. i zdaniem szefa resortu rolnictwa są to najlepsze tego typu rozwiązania prawne w Europie.
Drugim obszarem działań ma być wspieranie organizowania się gospodarstw średniej wielkości, o jednym profilu działalności, w celu m.in. wspólnych zakupów środków do produkcji rolnej, poprawienia jakości produktów, przygotowanie produktów i wspólna ich sprzedaż. Jak wskazał Minister Ardanowski, nie trzeba dodawać, że spółdzielczość ma tu odegrać kluczową rolę. Nie jest to jednak takie proste. Wymaga zaangażowania wielu stron: rolników, ponieważ muszą wyrazić większą chęć organizowania się, doradców oraz państwa – w szczególności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Agend Rządowych związanych z rolnictwem.

Członkowie delegacji mieli okazję wyartykułować swoje postulaty. – „Chcemy być poważnym partnerem dla Ministerstwa - podkreślił Mieczysław Grodzki, prezes Zarządu KRS. - Przedstawiamy propozycje konkretnych rozwiązań i zawsze bierzemy udział w opiniowaniu aktów prawnych dotyczących spółdzielczości i rolnictwa. Do niedawno uchwalonej ustawy o spółdzielniach rolników zgłosiliśmy kilkanaście poprawek i choć tylko jedna z nich została uwzględniona, to uważamy, że ustawa ta rozpoczyna nowe podejście do odbudowy spółdzielczości rolniczej, która, niestety, ginie” – powiedział.

Przedstawiciele spółdzielczości, w tym związków spółdzielczych podkreślali, że aby rolnicy się organizowali, muszą zewsząd słyszeć, że bez tego mogą nie przetrwać, co wielu rolników już doświadcza. Kolejnym postawionym ważnym pytaniem jest: Jak tworzyć trwałe podmioty, jeśli ku temu są niskie zachęty lub ich w ogóle nie ma, albo podejście do inwestowania wręcz zniechęca rolników? A ryzyko jest ogromne.

Podczas spotkania Minister Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił kilkakrotnie, że bez wsparcia ze strony organizacji rolniczych resort nie będzie w stanie uporać się z ogromem problemów. Płaszczyzną do dyskusji ma stać się m.in. zapowiadane od jakiegoś czasu przez Ministra Porozumienie Rolnicze - narodowa debata pod patronatem Prezydenta RP, z udziałem przedstawicieli rządu, producentów, organizacji rolniczych, przetwórców, konsumentów, przedstawicieli świata nauki, handlu i dystrybucji. Miałaby ona doprowadzić do uzgodnienia stanowisk wobec przyszłości rolnictwa w Polsce.

Minister zaprosił środowisko spółdzielcze do udziału w Porozumieniu Rolniczym – „Wyobrażam sobie, że będziemy konstruktywnie rozmawiać. I że później ci, którzy wypracowali te rozwiązania, będą ich bronić w swoich środowiskach”- dodał Minister.

Prezentacja  rozwój spółdzielczości (plik pdf)

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie