Minęło już 50 lat od powołania Klubu Działaczy Spółdzielczych. Ten piękny jubileusz uczczono 6 lipca br. spotkaniem w Muzeum Historii Spółdzielczości przy ul. Jasnej 1, w Warszawie. Zgromadzonych powitał Bogdan Augustyn - Prezes Klubu Działaczy Spółdzielczych. Swą obecnością uroczystość uświetnił prezes Zarządu KRS Mieczysław Grodzki, Mieczysław Kurek, dyrektor Biura KRS oraz dr Krzysztof Lachowski,  prezes Towarzystwa Spółdzielców. Na uroczystości wręczone zostały listy gratulacyjne członkom Klubu, którzy ukończyli 80, 85 i 90 lat oraz medale pamiątkowe wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą w związku z 200-leciem Spółdzielczości Polskiej.

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości to dobra okazja, żeby zaakcentować 50 lat działalności  Klubu Działaczy Spółdzielczych. Klub jest organizacją społeczną działającą przy Zarządzie Krajowej Rady Spółdzielczej i zrzesza spółdzielców ze wszystkich pionów. 50 lat Klubu jest potwierdzeniem żywotności Spółdzielczości, niezależnie od wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań – mówił prezes Augustyn – długoletnia działalność Klubu nie byłaby możliwa, gdyby nie było rzeczowej i finansowej pomocy ze strony Krajowej Rady Spółdzielczej i jej pracowników. Miniony jubileusz stał się okazją do wydania biuletynu „50 lat działalności” opracowanego w części pierwszej przez Tadeusza Kistryna i Janusza Rajchmana, w której autorzy przedstawiają genezę i okoliczności powstania Klubu, inicjatorów i organizatorów, wymieniają szereg działaczy, którzy na przestrzeni lat zasłużyli się dla sprawnego funkcjonowania, wspierania inicjatyw i zadań organizacji. W części drugiej autorzy  Bogdan  Augustyn i Wojciech Nosal przedstawili działalność Klubu w ostatnim 10-leciu, w którym to podstawową formą  kontynuacji  klubowych działań były spotkania. Tematycznie poświęcone historii ruchu spółdzielczego, wspomnieniom wybitnych działaczy tegoż ruchu, informacji o aktualnej sytuacji w poszczególnych związkach spółdzielczych, informacji z zakresu żywienia, zdrowia. Spotkania okolicznościowe związane były z Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości, Kongresem Krajowej Rady Spółdzielczej, Dniem Kobiet, czy  zakończeniem roku.

Każdy z członków klubu przyczynił się do wydania tego opracowania, za co serdecznie prezes Augustyn podziękował. Podziękował też byłemu Zarządowi Krajowej Rady Spółdzielczej, szczególnie prezesowi Alfredowi Domagalskiemu za wspieranie działalności w ostatnim okresie, wyrażając nadzieję że to co dobre prezes Mieczysław Grodzki zechce kontynuować. Podziękował redakcji Tęcza Polskaj za publikowanie wspomnień o naszych kolegach, redakcji Społemowca Warszawskiego za wspieranie działalności Klubu, za szeroką i rzetelną informacje o klubowych spotkaniach. Podziękował prezesom Związków Rewizyjnych za życzliwe  przyjmowanie zaproszeń, profesor Zofii Chyra-Rolicz za obecność i dotychczasowe prelekcje z zakresu historii Ruchu Spółdzielczego oraz wszystkim pozostałym prelegentom za zaangażowanie, dr. Lachowskiemu za merytoryczną współpracę w społecznych działaniach, kierownictwu Muzeum za gościnność.

Prezes Mieczysław Grodzki, który otrzymał pierwszy egzemplarz opracowania „50 lat działalności”  mówił o działaczach Klubu, jako o ambasadorach Spółdzielczości w terenie. Zapewnił, iż jako działacz, któremu nie obca jest żadna spółdzielcza branża wspierać będzie działalność Klubu. Tak jak przedmówca, podkreślił istotną rolę naszego wydawnictwa w popularyzowaniu spółdzielczości. Życzył wszystkim obecnym dużo zdrowia i pomyślności w codziennym działaniu.

Po wystąpieniach nastąpił moment, gdy z rąk prezesów Mieczysława Grodzkiego i Bogdana Augustyna listy gratulacyjne otrzymali dostojni jubilaci: z okazji 80. urodzin Wojciech Nosal – spółdzielczość rolnicza i Maria Plucińska – spółdzielczość spożywców, Naczelna Rada Spółdzielcza, z okazji 85 urodzin Andrzej Lipiński – spółdzielczość mieszkaniowa, z okazji 90. urodzin Tadeusz Pabian – spółdzielczość pracy i Zbigniew Zakulski – spółdzielczość spożywców, spółdzielczość rolnicza.

Medale 200-lecia spółdzielczości na ziemiach polskich w roku jubileuszowym pod honorowym patronatem Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymali: Zofia Dunia – spółdzielczość rolnicza, Jerzy Gorzelski – spółdzielczość rolnicza, Józef Janczak – spółdzielczość mleczarska, profesor Maria Konieczna-Michalska – Spółdzielczy Instytut Badawczy, Jan Kucharczyk – spółdzielczość spożywców, Tadeusz Pabian – spółdzielczość pracy, Marian Rokosz – spółdzielczość rolnicza, Katarzyna Skiba-Gomułka – spółdzielczość pracy.

Jubilatom i wyróżnionym   serdecznie gratulujemy a wszystkim klubowiczom życzymy długich lat w zdrowiu oraz satysfakcji w ich społecznym spółdzielczym zaangażowaniu.

W imieniu wyróżnionych prezesowi Grodzkiemu podziękowała kol. Katarzyna Skiba-Gomułka, prosząc jednocześnie o wspieranie działalności Klubu.

Dr Krzysztof Lachowski – prezes bratniej organizacji jaką jest Towarzystwo Spółdzielców mówił o zasadach społecznego działania z potrzeby serca. Trzeba przenosić i kontynuować, a zwłaszcza zaszczepiać wśród młodych ludzi bycie odpowiedzialną komórką społeczną. Życzył kontynuacji działań oraz poszerzania szeregów o młode pokolenia zaangażowane w społeczną pracę.  

Kustosz Muzeum – Danuta Twardowska na zakończenie uroczystości przekazując życzenia jubileuszowe  zadedykowała Wszystkim wiersz pt. „PRACA” poety spółdzielczego Edwarda  Szymańskiego:

                Może nas nigdy nie było,
                Może nas wcale nie ma.
                Jest tylko wielka miłość
                i chlebna, szeroka ziemia.
                …
                I tylko po nas zostanie
                Coś, co się zawsze powraca:
                wielkie, największe kochanie
                i prosta, najprostsza praca.

 

Op. D. B.

P7060149  P7060151  P7060152  P7060153

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. 22 835 12 60
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

W dniach 17-21 marca 2023 r. Archiwum będzie nieczynne.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie