Centralne obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości odbyły się 4 lipca br. w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej. Patronat nad tym wydarzeniem, które co roku związane jest z rozstrzygnięciem najważniejszych konkursów spółdzielczych (Samorządowiec-Spółdzielca oraz Lider, Menedżer, Prymus i Złoty Laur Spółdzielczości) - objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w spotkaniu uczestniczył poseł Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

mds171W uroczystościach udział wzięła również Dyrektor Gabinetu Marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego, Joanna Jarosławska. Poseł Arkadiusz Czartoryski, przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, który za wsparcie spółdzielczości na terenie Mazowsza (na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Parkowa” w Ostrołęce oraz ostrołęckich spółdzielni uczniowskich) otrzymał w tym roku tytuł Samorządowca-Spółdzielcy, był nie tylko gościem spotkania, ale i laureatem Konkursu.

 

Gości powitali gospodarze spotkania: przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS, dr Jerzy Jankowski oraz prezes Zarządu KRS Mieczysław Grodzki nawiązując do tegorocznego hasła Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości: Dzięki spółdzielniom nikt nie jest wykluczony. - Od 200 lat polska spółdzielczość troszczy się o najsłabszych uczestników rynku, pozwala im czerpać siły ze wspólnotowego działania, zapewnia pracę na dogodnych, uczciwych warunkach, dach nad głową, uczy współdziałać, demokratycznie decydować o wypracowanym majątku  – powiedział w swoim wystąpieniu prezes Mieczysław Grodzki. - Na całym świecie mamy dziś wyraźne odradzanie się spółdzielczości. W ubiegłym roku najważniejsza organizacja europejskiej spółdzielczości Cooperatives Europe opublikowała raport statystyczny: rośnie liczba europejskich spółdzielni, ich obroty łącznie wynoszą 100 bilionów Euro. Ok 17 proc. mieszkańców Europy to członkowie spółdzielni różnych branż,  prawie 40 proc. obrotów europejskiego sektora rolniczego wytwarzania jest przez spółdzielnie. Polska nadal odbiega od tych statystyk – choć w raporcie znalazła się na 4 miejscu jako jeden z największych spółdzielczych pracodawców w Europie. Z badań przeprowadzonych przez Krajową Radę Spółdzielczą we współpracy z GUS za lata 2011-2014 wynika, że spada rentowność i wyniki finansowe naszych spółdzielni. Zagraża im agresywna konkurencja ze strony zagranicznych koncernów handlowych i produkcyjnych. Wiele tych stabilnych przez lata podmiotów dziś nie wytrzymuje tempa przemian. Trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że My niejednokrotnie nie jesteśmy bez winy:  słabość decyzyjna, brak przyszłościowej wizji rozwoju co przejawia się m.in. brakiem dobrej, młodej kadry, doprowadziła wiele znakomitych niegdyś spółdzielni do  likwidacji. Decyzje takie powodują utratę pracy i perspektyw dla wielu ludzi. 

Prezes Grodzki zauważył jednocześnie, że pomimo tych niekorzystnych tendencji w naszym kraju od kilku lat widoczne jest zainteresowanie spółdzielczością. Ostatnie decyzje Rządu - projekt  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który otwiera spółdzielniom drogę do udziału w  programie Mieszkanie plus oraz projekt Ustawy o spółdzielniach rolników, który daje szansę na tworzenie nowych spółdzielni - są ukłonem w stronę tej formuły gospodarczej, która sprawdza się zwłaszcza w trudnych czasach aktywizując ludzi. Za wszystkie te inicjatywy spółdzielcy złożyli gorące podziękowania obecnym na sali przedstawicielom Rządu.

Prymus Spółdzielczości 2017- Formuła spółdzielcza wymaga dobrego klimatu i wsparcia, bo jest wartościową alternatywą dla biznesowego modelu, często pomijającego sprawy społecznego solidaryzmu - powiedział minister Jarosław Zieliński. - Poza tym, jest to przede wszystkim polski kapitał. W latach, gdy Polska była wysprzedawana, a obce przedsiębiorstwa przejmowały naszą narodową gospodarkę, spółdzielnie zachowały  swój stan posiadania i ten patriotyczny aspekt nie powinien umknąć naszej uwadze. Spółdzielczość dobrze rozumiana, to także patriotyzm, za co wszystkim bardzo dziękuję. Będziemy robić co możliwe, by ułatwić Państwu działalność i cieszę się, że działania rządu zostały już przez spółdzielczość zauważone. 

Spółdzielnie dysponują doświadczeniem i wiedzą umożliwiającą sprawne realizowanie inwestycji mieszkaniowych - podkreślił w liście przekazanym uczestnikom spotkania Kazimierz Smoliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. - W tym roku Rząd przyjął zmiany, które zapewnią stabilne warunki do podejmowania inwestycji mieszkaniowych. Spółdzielnia będzie  miała wpływ na zbywanie lokali wybudowanych na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa przez co uzyska możliwość wieloletniego zarządzania swoim zasobem. Cieszę się, że prace nad projektem były prowadzone przy pełnym zrozumieniu i otwarciu środowiska spółdzielczego i mam nadzieję, że w trakcie prac w parlamencie projekt uzyska szerokie poparcie posłów i senatorów.

Gratulacje przekazal spółdzielcom także Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, podkreślając społeczny wymiar tego ruchu: Dziękuję każdej i kazdemu z Was za piękne świadectwo życia zaangażowanego w problemy innych, za to, że swoją pracą pokazujecie alternatywę dla bezdusznego konsumpcjonizmu i wyścigu szczurów. Wszystkim Państwu życzę jak największej radości z pracy oraz dalszego rozwoju. Za wspieranie bezpiecznego zatrudnienia i tworzenie godnych warunków pracy podziękował spółdzielcom Marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski. 

 


Jak co roku spółdzielcze święto jest okazją do rozstrzygnięcia konkursów spółdzielczych, których celem jest uhonorowanie liderów tego ruchu. Minister Jarosław Zieliński wraz z prezesem Zarządu KRS Mieczysławem Grodzkim oraz przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego KRS, dr Jerzym Jankowskim wręczyli statuetki i pogratulowali Laureatom:  

Lider Spółdzielczości Polskiej 2017

Prof. dr hab. Adam Jedliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej  Krajowej SKOK
Jerzy Kruk - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” we Wrocławiu
Stanisław Muzyka - Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Niemcach
Krystyna Piasecka - Prezes Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Menedżer - Spółdzielca 2017

Ryszard Adamczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Gocław-Lotnisko w Warszawie
Antoni Tomasz Chełmiński - Prezes Zarządu Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
Janusz Gołębiewski - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku
Teresa Kozikowska - Zastępca Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie
Zbigniew Olejniczak - Zastępca Prezesa Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Waldemar Wojtasik - Pełnomocnik Zarządu, Zastępca Dyrektora ds Technicznych Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Piotr Zasuń - Prezes Zarządu „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kaliszu 

Prymus Spółdzielczości 2017

Anna Duch - Radca Prawny Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Anna Kozłowska - Prezes Zarządu „Społem” PSS we Włocławku
Krystyna Rockstein - Kierownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Ireneusz Szatałowicz - Prezes Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” w Warszawie
Barbara Wojtynek - Pełnomocnik Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Złoty Laur Spółdzielczości 2017

Bank Spółdzielczy w Lututowie
Bank Spółdzielczy w Pszczynie
Jerzy Doniec - Przewodniczący Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Stanisław Hołubowski - Prezes Zarządu Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie
Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli


mds177Tradycją stało się też, że spółdzielczość nagradza tytułem "Samorządowiec-Spółdzielca" tych przedstawicieli samorządów terytorialnych, którzy w swojej codziennej działalności wspierają spółdzielców. W tym roku Kapituła Nagród na wniosek spóldzielni uhonorowała następujących przedstawicieli samorządu terytorialnego:


Samorządowiec-Spółdzielca 2016

Jarosław Bierecki - Radny Sejmiku Woj. Pomorskiego
Arkadiusz Czartoryski - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
Jerzy Grabowski - Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęka
Krzysztof Kleczka - Radny Rady Miasta Gliwice
Jan Magda - Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk
Grzegorz Milewski - Radny Miasta Ostrołęki

W imieniu nagrodzonych glos zabrał poseł Arkadiusz Czartoryski, dziękując za wyróżnienie i podkreślając, że spółdzielczość to uczciwy pracodawca, uczestnik rynku oraz ruch społeczny umożliwiający ludziom słabiej sytuowanym znaleźć swoje miejsce w trudnej rzeczywistości gospodarczej. - Jest to najlepsza forma dla rozwoju demokratycznego państwa - podkreślił poseł, dziękując spółdzielcom za ich wysiłek. 


mds175

mds174mds176

 

 

 

 

 

 

Spółdzielcy uhonorowali również obecnych na spółdzielczym święcie przedstawicieli Rządu i Parlamentu medalami z okazji 200-lecia Spółdzielczości na Ziemiach Polskich. Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej wręczyła stauetkę "Przyjaciel Spółdzielczości Uczniowskiej" za szczególne wsparcie tej "najmłodszej" branży spółdzielczej dr. Jerzemu Jankowskiemu. Za szczególny wkład w rozwój spółdzielczości odznaczenie "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" odebrał również Adam Łoziak, Wiceprezes Zarządu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Uroczystość zakończyło rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę naukową poświęconą spółdzielczości.  

 

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie