W dniu 19 kwietnia 2017 r. zwołane zostało posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej Sejmu RP, celem wypracowania rozwiązań problemów związanych ze spółdzielczością rolniczą, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji partnerów społecznych.


Debatę rozpoczął przewodniczący Podkomisji Zbigniew Ajchler, który zaprezentował aktualne problemy spółdzielczości rolniczej. W dalszej dyskusji omówione zostały bariery rozwoju spółdzielczości rolniczej w Polsce oraz prezentowano rozwiązania do jej odbudowy. W wielu wypowiedziach odnoszono się do obecnego stan spółdzielczości rolniczej, potrzeby jej odbudowy oraz zwiększenia zorganizowania rolników.
W posiedzeniu uczestniczyli m.in. członek Podkomisji poseł Mieczysław Miazga, wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej - prezes Zarządu KRS Mieczysław Grodzki, zastępca prezesa Zarządu KRS Zygmunt Paśnik, główny specjalista w zakresie spółdzielczości rolniczej Marcin Martynowski, przedstawiciele środowiska spółdzielczego - prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych Jacek Staciwa, doradca prezesa Zarządu KZRRSP Krzysztof Kokoszkiewicz, prezes Zarządu Regionalnego Związku Spółdzielni Produkcji Rolnej Władysław Kołodziej, prezes Zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw – Spółdzielni Osób Prawnych Witold Boguta, wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Wacław Rukat, prezes Zarządu Spółdzielni Grup Polski Rzepak i Zboża Mariusz Olejnik.
Debatę zdominował rządowy projekt ustawy o spółdzielniach rolników (druk 1425), którego pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 5 kwietnia br. Uczestnicy posiedzenia wskazywali, że założenia projektu ustawy idą w dobrym kierunku, wprowadzając rozwiązania dla rozwoju spółdzielczości rolniczej, jednocześnie zgłaszając swoje zastrzeżenia. Zdaniem uczestników debaty projekt ustawy wymaga dalszych prac, m.in. w zakresie uwag zgłoszonych do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP przez Krajową Radę Spółdzielczą, po przeprowadzonych konsultacjach z Krajowymi Związkami Spółdzielni Rolniczych.
Podsumowując uczestnicy debaty wskazywali, że rządowy projekt ustawy o spółdzielniach rolników wychodzi naprzeciw znacznej części oczekiwań przedstawicieli spółdzielczości rolniczej, uwzględniając rolę, jaką pełnią spółdzielnie w życiu gospodarczym i społecznym. Mimo, że zawiera zbyt wiele ograniczeń, w szczególności w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od dochodu, przewidzianych wyłącznie dla spółdzielni działających jako mikroprzedsiębiorstwo, jest pierwszym krokiem do niwelowania dystansu jaki dzieli Polskę i kraje Zachodniej Europy, w zakresie rozwiązań dotyczących działania spółdzielczości rolniczej.

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie