W wyborach uczestniczyło 98 członków Krajowej Rady Spółdzielczej. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, obrady prowadził Jerzy Nizioł (Spółdzielczość Mieszkaniowa), przewodniczący VI Kongresu Spółdzielczości. W pierwszej kolejności dokonano wyboru Przewodniczącego oraz Prezydium Zgromadzenia Ogólnego KRS. Większość głosów uzyskał Jerzy Jankowski, reprezentujący spółdzielnie mieszkaniowe.

zobacz: skład Zgromadzenia Ogólnego KRS


Skład Prezydium Zgromadzenia Ogólnego KRS:

przewodniczący: Jerzy Jankowski spółdzielczość mieszkaniowa
sekretarz: Maciej Palej - banki spółdzielcze

członkowie - wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego:

 1. Waldemar Broś - spółdzielczość mleczarska
 2. Józef Gawlik - Samopomoc Chłopska
 3. Józef Gołębiewski - spółdzielnie Kółek Rolniczych
 4. Janusz Paszkowski - spółdzielczość pracy
 5. Jacek Staciwa - rolnicze spółdzielnie produkcyjne
 6. Waldemar Witkowski - spółdzielczość pracy/ spółdzielczość mieszkamiowa

 Skład Zarządu KRS:

Prezes Zarządu: Mieczysław Grodzki - banki spółdzielcze

Zastępcy:

 1. Ryszard Jaśkowski - "Społem"
 2. Tomasz Jórdeczka - spółdzielczość mieszkaniowa
 3. Marek Kowalski - Samopomoc Chłopska
 4. Zygmunt Paśnik - Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne

 

Komisja Rewizyjna Zgromadzenia Ogólnego KRS na pierwszym posiedzeniu w dniu 3 marca ukonstytuowała się w składzie:

 1. Bartkowski Tadeusz - spółdzielczość pracy
 2. Biniek Włodzimierz - spółdzielczość rzemieślnicza
 3. Czaplejewicz Janusz Bogdan - "Samopomoc Chłopska"
 4. Dąbrowski Mieczysław - "Społem"
 5. Huzior Piotr - Banki Spółdzielcze
 6. Jędraszek Teresa - spółdzielczość mleczarska - sekretarz Komisji
 7. Klonowski Leszek - spółdzielnie mieszkaniowe - zastępca przewodniczącego Komisji
 8. Kobierski Jarosław - spółdzielnie Kółek Rolniczych
 9. Kwiatoń Krzysztof - spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych
 10. Matusiak Rafał - SKOK
 11. Stec Stanisław - RSP - przewodniczący Komisji
 12. Waśko Łucjan - spółdzielczość ogrodnicza
 13. Włostowski Jan - "Cepelia"

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie