Członkowie Zgromadzenia Ogólnego KRS w uchwale nr 13/2022 z dnia 29 marca br. zwrócili się z apelem do krajowych organizacji spółdzielczych o bojkot wszelkich towarów pochodzenia rosyjskiego i białoruskiego.

W uzasadnieniu do podjętej uchwały Członkowie ZO KRS wyrazili swoją solidarność z Ukrainą, której niepodległy byt został zagrożony wskutek agresji wojsk Federacji Rosyjskiej oraz podkreślili swój sprzeciw wobec eskalacji przemocy i narażania na cierpienie setek tysięcy niewinnych osób. Wyrazili oczekiwanie, że polskie spółdzielnie nie pozostaną obojętne wobec tragedii, która rozgrywa się na naszych oczach. 

Z niepokojem obserwujemy doniesienia zza naszej wschodniej granicy, gdzie do tej pory spółdzielnie różnych branż mogły się bez przeszkód rozwijać i prowadzić interesy na rzecz swoich członków. Wielu z tych członków to nasi handlowi partnerzy, dostawcy i odbiorcy, a także pracownicy, którzy znaleźli wśród nas zatrudnienie i stali się częścią naszego społeczeństwa. Spółdzielczość, jako element niematerialnego dziedzictwa ludzkości, jest zagrożona wszędzie tam, gdzie podnosi się rękę na pokój będący najwyższym dobrem. - podkreślono w dalszej części uzasadnienia.

Z uchwałą wraz z pełnym uzasadnieniem można zapoznać się poniżej.

Uchwała nr 13/2022 Członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zwrócenia się z apelem do krajowych organizacji spółdzielczych o bojkot wszelkich towarów pochodzenia rosyjskiego i białoruskiego - wersja PDF (przejdź)

 

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie