14 marca 2022 r.

 

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy przyłącza się do spółdzielców na całym świecie, wyrażając nasze zaniepokojenie wojną na Ukrainie i solidarność ze wszystkimi dotkniętymi tą sytuacją, bez względu na to, gdzie mieszkają.

 

Jak niedawno zauważyła organizacja Cooperatives Europe, ruch spółdzielczy charakteryzuje się „intensywną współpracą, wspólnym zrozumieniem i wzajemnym szacunkiem", a jednocześnie spółdzielczość opiera się na „stabilnej społeczności międzynarodowej, opartej na przepisach i zasadach, których nie należy podważać".

Dlatego też potępiamy użycie siły militarnej przeciwko jakiejkolwiek ludności cywilnej i wzywamy społeczność międzynarodową do zaprowadzenia pokoju i opowiedzenia się za rozwiązaniami dyplomatycznymi, które zapobiegną cierpieniom milionów niewinnych ludzi.

 

Konflikt ten, podobnie jak to ma miejsce w innych miejscach na naszej planecie, gdzie trwają konflikty zbrojne, spowodował kryzys humanitarny, który mobilizuje nas do działania.

 

MZS pracuje nad połączeniem spółdzielni z całego świata, które mogą zaoferować pomoc i wsparcie w tym okresie wielkiej potrzeby. Chcielibyśmy zachęcić innych do przyłączenia się do naszych wysiłków na rzecz złagodzenia trudnej sytuacji narodu ukraińskiego.

 

Opowiadając się za natychmiastowym zaprzestaniem przemocy na Ukrainie, nadal wzywamy rządy, organizacje międzynarodowe i ogólnie organizacje społeczeństwa obywatelskiego do budowania pozytywnego globalnego programu na rzecz pokoju opartego na współpracy. Narzucanie rozwiązań siłowych nigdy nie będzie możliwe.

 

W duchu Deklaracji MZS o pozytywnym pokoju poprzez spółdzielczość, potwierdzamy, że konflikty wynikają z niezaspokojonych ludzkich potrzeb i aspiracji. Ostatecznym celem spółdzielni jest zaspokajanie podstawowych ludzkich potrzeb i aspiracji. Spółdzielnie działają na rzecz lepszej, bardziej inkluzywnej, bardziej zrównoważonej, bardziej partycypacyjnej i bogatszej przyszłości dla wszystkich.

 

Ariel Guarco

Prezes Międzynarodowego Związku Spółdzielczego

 

 

List z COOP Ukraina do Prezydenta MZS Ariela Guarco z dn. 15 marca 2022 w odpowiedzi na jego posłanie z dn. 14 marca

15 marca 2022 r.

Szanowny Panie Prezydencie!

 

W imieniu ukraińskiej społeczności spółdzielczej pragnę wyrazić szczerą wdzięczność za Pańskie zdecydowane stanowisko i wsparcie w tym trudnym dla naszego kraju czasie.

 

Spółdzielcy z Ukrainy są wdzięczni organizacjom spółdzielczym z różnych krajów za aktywne wsparcie i pomoc. MZS staje się obecnie siłą konsolidującą tę pomoc i bardzo ważne jest dla nas dzisiaj poczucie, że jesteśmy jedną całą międzynarodową rodziną spółdzielczą.

 

Z powodu wojny na Ukrainie niszczona jest infrastruktura, przedsiębiorstwa zmuszane są do zaprzestania działalności, ewakuowana jest ludność cywilna, a w miastach, które są brutalnie ostrzeliwane i oblegane przez wroga, dochodzi do katastrof humanitarnych.

 

Modlimy się za Ukrainę i czynimy wszystko, co możliwe, aby jak najszybciej zapanował pokój na naszej ziemi, i zabieramy się do odbudowy tego, co zniszczyła wojna. Mam nadzieję, że kiedy wojna się skończy i zaczniemy odbudowywać naszą infrastrukturę, wspólnota spółdzielcza całego świata będzie przy nas. Dziękuję Wam za to, że jesteście prawdziwymi liderami ruchu spółdzielczego na całym świecie.

 

Z wyrazami szacunku i wdzięczności,

 

Illia Gorokhovskyi

Przewodniczący Zarządu

COOP Ukraina

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie