Do dnia 14 października br. trwało korespondencyjne głosowanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego KRS. Członkowie Krajowej Rady Spółdzielczej wypowiedzieli się m.in. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (druk:UD235)

Uwagi dotyczące rządowych propozycji w zakresie ochrony rynku finansowego zostały sformułowane na posiedzeniu Komisji Finansów Spółdzielczych ZO KRS, która szczegółowo omówiła zgłoszone już wcześniej do resortu finansów stanowisko Krajowej SKOK. Podczas posiedzenia Komisji przedstawiciele spółdzielczego sektora bankowego dodali własne spostrzeżenia, które zarekomendowali Zgromadzeniu Ogólnemu. W rezultacie Zgromadzenie przyjęło poniższą uchwałę:

Wersja PDF uchwały - przejdź

 

Zgromadzenie Ogólne KRS uchwaliło także Tryb i Zasady Przeprowadzania Lustracji w Spółdzielniach Bankowych i Związkach Banków Spółdzielczych - uchwała wraz załącznikiem dostępne w zakładce LUSTRACJA.

zapisz się do newslettera

facebook  twitter

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. 22 835 12 60
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie