Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości w tym roku był obchodzony na całym świecie 3 lipca pod hasłem „Razem Odbudujemy się Lepiej”. MZS zebrał ponad 130 relacji o obchodach z 35 krajów, na podstawie których przygotował i opublikował w serwisie YouTube film wideo ukazujący, w jaki sposób spółdzielnie mogą dopomóc swoim społecznościom w odbudowie skoncentrowanej na ludziach i niezagrażającej środowisku naturalnemu (zob. film YT pod artykułem).

Obchody miały miejsce również na najwyższym światowym szczeblu, m.in. w ONZ. Ich organizatorem był tradycyjnie COPAC – utworzony w 1973 r. Komitet ds. Promocji i Rozwoju Spółdzielczości, w skład którego wchodzą Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ, Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Organizacja ds. Rolnictwa i Wyżywienia (FAO), Międzynarodowe Centrum Handlu ONZ oraz MZS, który zresztą w styczniu tego roku przejął na 2-letnią kadencję przewodnictwo Komitetu. COPAC odpowiedzialny też jest za sformułowanie każdego roku hasła MDS oraz za starania włączenia tematyki spółdzielczej do światowej debaty politycznej.

W tym roku z okazji MDS z inicjatywy COPAC w ONZ miały miejsce dwa ważne wydarzenia. 2 czerwca odbyło się webinarium podczas którego przedstawiciele wysokiego szczebla MZS i COPAC podzielili się swoimi poglądami na temat tego, w jaki sposób spółdzielnie mogą przyczynić się do realizacji hasła MDS czyli odbudowy po kryzysie COVID-19 skoncentrowanej na ludziach i niezagrażającej środowisku oraz wezwali do włączenia spółdzielni do globalnych strategii odbudowy. Z kolei 12 lipca COPAC zorganizował wydarzenie towarzyszące oenzetowskiemu Forum Politycznemu Wysokiego Szczebla 2021 ds. Zrównoważonego Rozwoju (HLPF), będącemu jednym z głównych forów politycznych na świecie podejmujących sprawy rozwoju i współpracy międzynarodowej. Wydarzenie zatytułowano Razem Odbudujemy się Lepiej: Wkład spółdzielni do odbudowy skoncentrowanej na ludziach i niezagrażającej środowisku. Spotkanie zgromadziło ekspertów z dziedziny spółdzielczości reprezentujących członków COPAC, przedstawicieli organizacji krajowych i międzynarodowych, oraz wielu spółdzielców ze spółdzielni podstawowego szczebla. W wydarzeniu wykorzystano w znacznym stopniu doświadczenia i wiedzę zebrane w ramach kończącego się w tym roku finansowanego przez Unię Europejską rozwojowego programu partnerskiego MZS i Cooperatives Europe. Podkreśla się, że udział COPAC w HLPF jest szczególnie ważny dla umocnienia pozycji ruchu spółdzielczego jako istotnego rozmówcy w ogólnoświatowej dyskusji politycznej na temat rozwoju międzynarodowego.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie