W związku z prowadzonymi przez MRiRW konsultacjami drugiej wersji projektu Planu Strategicznego WPR 2023-2027 dla Polski, Krajowa Rada Spółdzielcza wystosowała do Krajowych Związków Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich pismo z prośbą o przekazanie do 31 sierpnia 2021 r. uwag dotyczących potrzeby poszerzenia lub poprawy warunków udzielania pomocy w ramach PS WPR.

Pismo KRS wraz z pismem Ministra RiRW zapraszającym do konsultacji - przejdź do dokumentu (.pdf)

Jak informuje resort: Stanowisko opinii publicznej będzie służyć dalszemu dostosowaniu dokumentu strategicznego do potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Zgłoszone opinie, uwagi, stanowiska pomogą wypracować najbardziej wyważone rozwiązania, które umożliwią uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb obywateli, grup, środowisk i instytucji. Pozwolą także wypracować ostateczny kształt przyszłych instrumentów i wsparcia.

Linki:

Informacja na stronie MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozpoczely-sie-konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

Projekt PS WPR: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie