Oświadczenie

 

Krajowa Rada Spółdzielcza w związku z publikacją w dniu 29 lipca 2021 r. na portalu społecznościowym Facebook.com, na profilu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, informacji o ukaraniu posiadacza obiektu karą administracyjną w wysokości 500.000 zł, z powodu prowadzenia bez wymaganego pozwolenia robót budowlanych w sali operacji bankowych, w zabytkowym budynku „Dom pod Orłami” położonym przy ul. Jasnej 1 w Warszawie, będącym własnością Krajowej Rady Spółdzielczej, oraz pojawiającymi się w ślad za nią licznymi artykułami w prasie, pragnie oświadczyć, iż podawane do publicznej wiadomości informacje jakoby przedmiotowa kara została nałożona na właściciela budynku - Krajową Radę Spółdzielczą - są nieprawdziwe.

 

Krajowa Rada Spółdzielcza wyjaśnia, iż przedmiotowa kara została nałożona na najemcę (posiadacza) ww. lokalu Grupę CK Sp. z o.o., na którym, zgodnie z zawartą umową, spoczywał obowiązek uzyskania wszelkich przewidzianych prawem pozwoleń na prowadzenie prac adaptacyjnych. Krajowa Rada Spółdzielcza została wprowadzona przez najemcę w błąd co do uzyskanych przez niego pozwoleń i nie ponosi odpowiedzialności za jego bezprawne działanie, oraz czyni starania o przywrócenie lokalu do stanu zgodnego z prawem.

 

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe  (Dz.U.2018.1914 t.j. z dnia 2018.10.05) Krajowa Rada Spółdzielcza wystąpiła do podmiotów rozpowszechniających nieprawdziwe, godzące w jej dobra osobiste informacje ze stosownymi wnioskami o publikacje przewidzianych prawem sprostowań.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie