Czołowa europejska organizacja spółdzielcza Cooperatives Europe od dawna angażuje się w dialog z ważnymi instytucjami międzynarodowymi na naszym kontynencie, ale także na forum ogólnoświatowym. Jej przedstawiciele, najczęściej bardzo aktywna Dyrektor Agnès Mathis, a także zainteresowani członkowie, uczestnicząc w spotkaniach – w ciągu ostatniego roku niemal wyłącznie zdalnych – webinariach, konsultacjach itp. przypominają zawsze o spółdzielniach i ich roli, dbają by znalazły swe miejsce w przyjmowanych dokumentach, bronią ich interesów.

W ciągu ostatnich tygodni miało miejsce kilka takich spotkań. W dniu 2 czerwca Cooperatives Europe odbyła wspólne z innymi członkami MZS konsultacje na temat sprawozdania Sekretarza Generalnego ONZ dotyczącego spółdzielni i odbudowy po pandemii COVID-19, zorganizowane przez Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (UNDESA). Zgłoszono szereg uwag do tego dokumentu i wskazano przykłady, w jaki sposób spółdzielnie mogą przyczynić się do lepszej wspólnej odbudowy zgodnie z hasłem tegorocznego Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości: Razem Odbudujemy się Lepiej. Przypomniano też o prowadzonych przez Cooperatives Europe badaniach nad wpływem kryzysu COVID-19 na spółdzielnie w różnych krajach.

W czerwcu uczestniczono również w kilku webinariach informacyjnych zorganizowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na temat ram rozwoju zrównoważonego pod względem społecznym i wpływu na środowisko naturalne. EBI jest ważnym partnerem wykonawczym Komisji Europejskiej, a ściśle Dyrekcji ds. Partnerstw Międzynarodowych (DG INTPA) w zakresie programów sąsiedztwa, rozwoju i rozwoju międzynarodowego (NDICI) finansującym m. in. projekty pomocy rozwojowej, w których uczestniczy MZS i Cooperatives Europe. Podczas spotkań Cooperatives Europe przypominała swoje postulaty, aby EBI w swoich międzynarodowych inwestycjach rozwojowych koncentrował się na lokalnym i zorientowanym na ludzi sektorze prywatnym, a więc małych i średnich przedsiębiorstwach, wśród nich zwłaszcza spółdzielniach.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie