Z głębokim żalem informujemy o śmierci Leszka Sułka – działacza spółdzielczości rolniczej i wielskiej, prezesa Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” w Linowie i członka Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Od 2004 roku angażował się w prace Krajowej Rady Spółdzielczej i był aktywnym przedstawicielem swojej branży. Choć w ostatnich latach kłopoty zdrowotne zmusiły Go do ograniczenia aktywności (na VI Kongresie Spółdzielczości zrezygnował z kandydowania do ZO KRS), wciąż pełnił funkcję prezesa w rodzinnej RSP Linowo oraz w KZRRSP.

Urodził się w 1947 roku w Grudziądzu i całe swoje życie związany był z regionem kujawsko-pomorskim. Jeszcze w czasie studiów na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie pracował jako technik w Zakładzie Doświadczalnym w Łężanach. Już po studiach, będąc inżynierem rolnictwa, został agronomem w PGR Skomack Wielki. Od 1970 roku do 1973 roku sprawował funkcję dyrektora PGR w Lenartach, a od 1973 roku do 1977 roku - dyrektora PGR w Świętajnie. W tymże roku zwrócili się do Niego członkowie RSP Linowo - spółdzielni, którą zakładał jeszcze Jego ojciec - o objęcie stanowiska prezesa, właśnie po ojcu. Jak się okazało, podjęta wówczas decyzja określiła na stałe drogę zawodową i życiową Leszka Sułka, który zamieszkał w sąsiedztwie Spółdzielni łącząc swoje życie zawodowe i prywatne pasją dla rolnictwa, hodowli, przyrody oraz kultury regionu.

Stał się jednym z najaktywniejszych działaczy spółdzielczych, reprezentantem lokalnej społeczności, a przy tym znanym miłośnikiem tradycji. Jako członek ZSL i PSL od 1965 roku, a później „Samoobrony”, był także aktywnym politykiem, zabiegającym o korzystne regulacje prawne dla rolnictwa, bronił spółdzielczego majątku przed zakusami łatwej prywatyzacji. W 1999 objął funkcję przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiego Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”. W wyborach w 2001, otrzymawszy 10634 głosy, został posłem IV kadencji wybranym z listy „Samoobrony RP” w okręgu toruńskim. W 2004 stanął na czele zarządu regionalnego swoje partii w województwie kujawsko-pomorskim. Wszedł też w skład Rady Krajowej „Samoobrony RP” gdzie był wiceprzewodniczącym Komisji Infrastruktury i członkiem prezydium Klubu Parlamentarnego „Samoobrony RP”. Pracował w Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodniczył także podkomisjom: ds. gospodarki morskiej, ds. Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu oraz ds. ustawy o portach i przystaniach morskich.  

Gospodarskie i organizacyjne talenty Leszka Sułka najlepiej jednak ujawniały się w rodzimym, lokalnym środowisku, dla którego był niekwestionowanym liderem. Spółdzielnia, którą kierował, szybko stała się dużym nowoczesnym przedsiębiorstwem rolnym, przyłączając jeszcze w latach 80. i 90. pomniejsze, nie radzące sobie z kryzysem RSP, dywersyfikując produkcję i skrupulatnie dostosowując własną infrastrukturę do wciąż rosnących wymogów związanych z produkcją i ochroną środowiska. Kierowanie tym rolniczym kombinatem było całym Jego życiem, a miłość do zwierząt - powszechnie znaną pasją. RSP Linowo zawsze wyróżniało się ciekawym ukierunkowaniem swojej produkcji, która służyć miała nie tylko pomnażaniu zysków, ale przynosić mieszkańcom regionu radość, jaką daje kontakt ze zwierzętami i z naturą. Dzięki Leszkowi Sułkowi spółdzielnia ta do dziś, obok bydła i trzody chlewnej, hoduje konie sportowe z rodowodami czystej krwi arabskiej, a przy domu prezesa jest mała hodowla danieli oraz bażantów oraz pasieka pszczelarska. Zwierzęta te mieli okazję oglądać uczestnicy dorocznych regionalnych obchodów z okazji Dnia Spółdzielczości, ale największe zaangażowanie w ich utrzymanie przypadło założonej z inicjatywy Leszka Sułka w 1988 r. Sekcji Jeździeckiej, następnie drużynie rycerzy konnych „Chorągiew Chełmżyńska z Linowa Królewskiego”. Dziś rycerze z Linowa święcą liczne triumfy w Polsce i w Europie, występując na festynach i historycznych rekonstrukcjach, a na co dzień wzbogacają imprezy odbywające się na zamku w Golubiu-Dobrzyniu.

Będąc tak skutecznym menedżerem i powszechnie lubianym animatorem kultury, Leszek Sułek nie mógł nie angażować się w społeczne i gospodarcze życie regionu. W 2007 został prezesem zarządu Spółdzielni Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych, w 2008 stanął na czele Międzywojewódzkiej Spółdzielni Producentów Trzody Chlewnej w Linowie, przewodniczył Radzie Nadzorczej Grudziądzkiej Spółdzielni Mleczarskie, został także szefem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Linowo. Za swoją aktywną działalność i zaangażowanie w 2015 r. Krajowa Rada Spółdzielcza uhonorowała Go tytułem Lidera Spółdzielczości Polskiej, otrzymał także Złoty Krzyż Zasługi oraz wiele innych odznaczeń państwowych i samorządowych.

Jego nagła śmierć jest wielką stratą dla całego ruchu spółdzielczego, dla regionu oraz dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Linowie, która - wspólnie ze swoim prezesem - jeszcze przed kilkoma tygodniami świętowała 70-lecie działalności.

Pogrzeb śp. Leszka Sułka odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa), o godzinie 11:00 w Linowie - gmina Świecie nad Osą, województwo kujawsko-pomorskie, w kościele pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła. O godzinie 10:30 będzie miało miejsce wystawienie urny oraz modlitwa.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie