W dniu 31 maja 2021 roku odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe, po raz kolejny zorganizowane w sposób zdalny. KRS reprezentowana była przez prezesa Zarządu dr. inż. Mieczysława Grodzkiego. Zgromadzenie zaakceptowało m.in. sprawozdania z działalności i finansowe za 2020 rok, przyjęło plan pracy i budżet na rok 2021 i udzieliło absolutorium członkom Rady.

Wybory nowej Rady i Prezydenta, wypadające w tym roku, postanowiono przełożyć do 24 września, kiedy to – jak wszyscy mają nadzieję – poprawiająca się sytuacja pandemiczna pozwoli na przeprowadzenie drugiej, wyborczej części Zgromadzenia podczas fizycznego już a nie wirtualnego spotkania członków, które planowane jest w Paryżu.

Bezpośrednio po Zgromadzeniu odbyło się Zgromadzenie Nadzwyczajne, którego celem było wprowadzenie zmian do Statutu Cooperatives Europe oraz omówienie procedury wyborczej. Zgromadzenie przyjęło większość propozycji, w tym dwie zgłoszone przez KRS, dotyczące przeformułowania artykułu mówiącego o darowiznach dla organizacji i uściślenia pojęcia Europy stosowanego w statucie. Dzięki wprowadzonym zmianom, zwłaszcza dotyczącym statusu członków Rady (będą nimi konkretne osoby fizyczne będące akredytowane przez organizacje członkowskie, a nie same organizacje reprezentowane przez wskazane przez nie osoby, jak do tej pory), przy zachowaniu zasady maksimum dwukadencyjności każdego członka, będzie można uniknąć sytuacji, w której niektóre organizacje są pozbawione prawa nominowania członków Rady, gdyż przekroczyły już dozwoloną liczbę kadencji. Obecnie będą mogły być nadal reprezentowane w Radzie pod warunkiem wskazania innej osoby, niż zasiadająca do tej pory. Zgromadzenie przyjęło też zaproponowany przez Prezydenta J.-L. Bancela dokument dotyczący procedury wyborczej i wymogów jakie powinni spełniać kandydaci/kandydatki. Zgodnie z nim do końca czerwca będzie można zgłaszać kandydatury (oddzielnie na Prezydenta i na członków Rady), po czym, spośród tych członków Rady, którzy nie zamierzają startować powołana zostanie Komisja Wyborcza odpowiedzialna za dalsze działania. A o wynikach przekonamy się 24 września.    

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie