Na początku marca Międzynarodowy Związek Spółdzielczy ogłosił interesujący raport z badań Młodzi ludzie a spółdzielnie – idealne połączenie mający na celu promowanie mocniejszego zaangażowania młodzieży w spółdzielczość. W oparciu o obszerną analizę wyzwań i oczekiwań młodych ludzi z ruchu spółdzielczego i spoza niego w 20 krajach, raport przedstawia listę siedmiu zaleceń skierowanych do liderów spółdzielczych w celu lepszego wspierania młodzieży przez spółdzielnie.

Są to:

  1. zwiększanie wiedzy – wspieranie edukacji i budowanie wiedzy na temat spółdzielni;

  2. poprawa wizerunku – skuteczniejsze informowanie o korzyściach płynących z funkcjonowania spółdzielni;

  3. rozwój struktury – tworzenie autentycznych struktur spółdzielni zorientowanych na młodzież;

  4. budowanie kultury – pielęgnowanie prawdziwej kultury spółdzielczej;

  5. wzmacnianie partnerstw – konstruktywna współpraca z innymi organizacjami, aby osiągnąć wspólne cele;

  6. promowanie godnej pracy i zatrudnienia – dążenie do postępowych wizji zatrudnienia młodzieży;

  7. wspieranie sprzyjającego środowiska – praca na rzecz stworzenia sprzyjającego otoczenia dla spółdzielni i spółdzielczej przedsiębiorczości młodzieży.

Raport powstał w ramach Programu Rozwojowego realizowanego w partnerstwie z Cooperatives Europe i Unią Europejską i jest wspólnym dziełem ogólnoświatowego biura MZS, jego czterech biur regionalnych i Sieci Młodzieży MZS, przy wsparciu merytorycznym Co-operative College z Wielkiej Brytanii.

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

W dniu 9 czerwca 2023 r. KRS będzie nieczynna.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

W dniach 9 oraz 12-16 czerwca 2023 r. Archiwum KRS będzie nieczynne.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie