Komisja Europejska regularnie przygotowuje kolejne „Mapy Drogowe”, jak w eurobiurokratycznym żargonie określa się szczegółowe harmonogramy stopniowo realizowanych czynności, mające doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu. Szczególnie ważna dla spółdzielczości jest opracowywana obecnie „Mapa Drogowa: Plan działania UE na rzecz gospodarki społecznej”, która ma zostać przyjęta przez Komisję pod koniec tego roku.

Swój wkład do przygotowywanego dokumentu wniosła Cooperatives Europe za pośrednictwem Komitetu Koordynacyjnego ds. Unii Europejskiej. W przekazanym stanowisku ta najważniejsza organizacja spółdzielcza naszego kontynentu podkreśliła następujące priorytety, które powinny zostać uwzględnione w planie działania:

  1. zwiększenie widoczności i wiedzy na temat spółdzielni i ogólnie przedsiębiorstw gospodarki społecznej oraz uznanie ich za kluczowe podmioty w polityce społeczno-gospodarczej UE;

  2. zapewnienie ekosystemu sprzyjającego rozwojowi spółdzielni i innych przedsiębiorstw gospodarki społecznej, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do finansowania i inwestycji, tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy i umożliwienie im pełnego funkcjonowania na poziomie ponadnarodowym w ramach jednolitego rynku;

  3. uznanie roli spółdzielni i innych przedsiębiorstw gospodarki społecznej we wdrażaniu innowacji technologicznych oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej, a tym samym umożliwienie tym przedsiębiorstwom podejmowania znacznych inwestycji w tej dziedzinie.

Na poparcie swoich postulatów Cooperatives Europe przekazała również dwa odrębne dokumenty przedstawiające bardziej szczegółowo swoje stanowisko, także w kontekście działalności na rzecz rozwoju międzynarodowego, co jest jednym z efektów prac w ramach Programu Rozwojowego realizowanego w partnerstwie z MZS i Unią Europejską.

Pamiętamy o wcześniejszych Mapach Drogowych Komisji Europejskiej, m. in. o tej sprzed kilku lat dotyczącej spółdzielczości, która, mimo dużego wysiłku włożonego w jej przygotowanie (w pracach brała m. in. udział KRS), nigdy nie została wprowadzona w życie. Miejmy nadzieje, że tym razem będzie inaczej.

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie