Ważnym organem doradczym Komisji Europejskiej są tzw. Grupy Eksperckie powoływane przez Komisję lub jej działy w celu służenia im radami i wiedzą w konkretnych dziedzinach, a złożone z członków wywodzących się z sektora publicznego lub prywatnego. Jedną z takich grup szczególnie ważną dla europejskiej spółdzielczości jest grupa zwana GECES, zajmująca się sprawami ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w której skład wchodzą przedstawiciele Cooperatives Europe i innych organizacji spółdzielczych.

Swoje ostatnie posiedzenie grupa GECES odbyła w dniu 23 marca 2021 r., aby przedyskutować dwa punkty związane z nowym europejskim Planem Działania na rzecz Ekonomii Społecznej, a w szczególności sprawy warunków pracy i stosunków międzynarodowych.

W tym ostatnim punkcie dyrektor Cooperatives Europe Agnès Mathis przedstawiła dobiegający końca projekt rozwojowy realizowany w partnerstwie z MZS, finansowany przez Komisję Europejską oraz wynikające z niego rekomendacje, które powinny zostać włączone do Planu Działania. Skupiła się na podnoszeniu świadomości na temat spółdzielni i konieczności włączenia spółdzielczości do następnego cyklu programowania. Przypomniała również, że choć spółdzielnie są wymienione w Planie Inwestycji Zewnętrznych UE, nadal nie znajduje to odzwierciedlenia w praktyce, w szczególności w odniesieniu do działań instytucji finansujących programy rozwojowe. W odniesieniu do tematu warunków pracy, poparła wnioski zgłoszone przez CECOP (Europejską Konfederację Spółdzielni Pracy, Przemysłowych, Usługowych i Socjalnych) podkreślając potrzebę stałego pozyskiwania danych i tworzenia statystyk dotyczących przedsiębiorstw spółdzielczych i społecznych w celu promowania ich szczególnego podejścia do sprawy pracy i zatrudnienia. Zaapelowała o lepsze uwzględnienie tych przedsiębiorstw w ramach struktur dialogu społecznego czyli trójstronnych negocjacji władze – organizacje pracodawców - związki zawodowe na różnych szczeblach.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie