15 kwietnia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 31 maja 2021 r.

Program skierowany jest do podmiotów, które uzyskały status uznanej grupy producentów rolnych. W ostatnich latach w ponad 80% grupy tworzone są w formie spółdzielni. Aby uzyskać wsparcie, grupy muszą składać się z osób fizycznych. O dofinansowanie mogą starać się również podmioty, które uzyskały status uznanych organizacji producentów. Członkami organizacji producentów mogą być osoby prawne lub fizyczne. Co najmniej 80% członków organizacji muszą stanowić producenci rolni.

Wsparcia nie mogą otrzymać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Grupy i organizacje mogą być tworzone również na bazie istniejących spółdzielni. GPR i OP aby uzyskać wsparcie muszą prowadzić działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku - 10 proc. przychodów netto, w drugim roku - 9 proc., w trzecim roku - 8 proc. w czwartym roku - 7 proc., w piątym roku - 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Szczegółowe informacje o warunkach otrzymania wsparcia i sposobie aplikowania dostępne są na:

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie