Przypominamy, że trwa nabór prac do XVII Edycji „Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości”. Prace obronione lub opublikowane po 15 maja 2020 r. można nadsyłać do Krajowej Rady Spółdzielczej (organizatora konkursu) w terminie do 15 maja 2021 r. 

Celem Konkursu jest promowanie ruchu spółdzielczego i spółdzielczych form działalności oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością.

Nagrody w ramach Konkursu są przyznawane w trzech kategoriach:

  • za pracę badawczą, prowadzoną przez uczelnie wyższe w ramach projektów badawczych, programów naukowych itp.,
  • za pracę doktorską lub habilitacyjną,
  • za pracę magisterską, licencjacką, inżynierską lub dyplomową.

Prace winny przedstawiać:

  • walory edukacyjne w zakresie krzewienia spółdzielczości i idei spółdzielczej,
  • współpracę między praktyką spółdzielczą a nauką.

Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków na konkurs są:

  • uczelnie wyższe,
  • instytuty naukowo-badawcze w tym spółdzielcze,
  • spółdzielcze związki rewizyjne,
  • spółdzielnie.

 

Prace wraz z załącznikami określonymi w regulaminie prosimy przesyłać na adres:

Spółdzielczy Instytut Badawczy Krajowej Rady Spółdzielczej
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa
z dopiskiem na kopercie Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE o przetwarzaniu danych 

 

 

 

 

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie