Swój roczny raport za 2020 rok opublikowało w styczniu Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB). Zawiera on przegląd wybranych działań i osiągnięć EACB i jego członków w 2020 r. w tym dotyczących pozycji banków spółdzielczych na jednolitym rynku i zmian wpływających na ofertę banków spółdzielczych w zakresie bankowości detalicznej, inicjatyw na rzecz zrównoważonego finansowania realizowanych przez te banki oraz działań w zakresie komunikacji i badań naukowych.

W Raporcie znalazła się również tabela z kluczowymi wskaźnikami wydajności banków spółdzielczych w 2019 r., która dobrze oddaje siłę sektora bankowości spółdzielczej w Europie. A liczy ona 2.700 lokalnie działających banków z 43 tys. placówek zatrudniających 705 tys. pracowników, które obsługują 214 mln klientów, w tym 85 mln członków, głównie indywidualnych konsumentów, małe i średnie przedsiębiorstwa i samorządy lokalne.

Depozyty w nich wynoszą łącznie ponad 4 biliony euro, a ich aktywa sięgają niemal 8 bilionów euro. Przyczyniają się one w dużym stopniu do stabilności finansowej Europy, są motorem lokalnego i społecznego wzrostu, a ich średni udział w rynku europejskim wynosi około 20%. Rekordowymi krajami pod tym względem są Francja (trzy grupy banków spółdzielczą mają łącznie ponad 60% udziału na rynku depozytów i pożyczek, a ponad 76% na rynku kredytów hipotecznych), Finlandia (średnio ponad 39%), Austria (dwie grupy razem ok. 38%),Niderlandy (33% w depozytach, a ponad 40% w obsłudze MŚP), a także Dania (32% pożyczek i 42% kredytów hipotecznych), Niemcy (ponad 30% pożyczek i niemal 36% kredytów hipotecznych). Polska wypada tu skromniej ze swoimi udziałami bankowości spółdzielczej 10,1% w depozytach, 6,8% w pożyczkach, 5,4% w kredytach hipotecznych i 12% w obsłudze MŚP.

Przy okazji ogłoszenia raportu prezydent EACB  Berry Marttin podkreślił, że mimo trudności, jakie wystąpiły w 2020 roku w związku z kryzysem COVID-19, europejskie banki spółdzielcze zachowały stabilność  i systematycznie zwiększały poziom kapitału. Wykazały też swoje zaangażowanie w pomoc przedsiębiorcom i gospodarstwom domowym w tych trudnych czasach.

Raport EACB 2020 (PDF) - w język angielskim

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie