Krajowa Rada Spółdzielcza przekazała Ministrowi Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej opinię do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. Treść uwag konsultowana była z Krajowymi Związkami Spółdzielczymi.

W opinii podkreślono, że dystrybucja środków, realizowana za pomocą krajowych i regionalnych programów, powinna obejmować również potrzeby i wyzwania stojące przed sektorem spółdzielczości polskiej, którego poszczególne branże pełnią ważną rolę w życiu społecznym i gospodarczym lokalnych społeczności. Jednak w ocenie KRS w projekcie Umowy Partnerstwa brak jest odpowiedniego do potrzeb wsparcia form wspólnego działania, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni - już funkcjonujących i nowotworzonych.

Wsparcie spółdzielczości jest szczególnie ważne wobec rosnących wymagań konsumentów, agresywnej konkurencji na rynku coraz większych graczy oraz planowanych bardzo dużych zmian w ochronie środowiska i klimatu. Reagowanie na te zmiany wiąże się z koniecznością ponoszenia przez spółdzielnie, które mają ograniczone możliwości kapitałowe, znaczących nakładów inwestycyjnych. Stąd możliwość korzystania ze wsparcia ma tak duże znaczenie dla ich dalszego działania.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią opinii (poniżej).

 

Do pobrania:

Opinia KRS do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce (PDF)

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie