Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza do udziału w szkoleniu dla kandydatów na lustratorów w formie on-line.

Kandydaci na lustratorów powinni spełniać kryteria określone uchwałą nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. tj. :

1. Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat. 

Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 90 godzin zajęć. Odbędzie się w następujących terminach:

  • 13 – 15.11.2020 r. – I moduł;
  • 20 – 21.11.2020 r.– II moduł;
  • 27 – 29.11.2020 r. – III moduł.

Koszt szkolenia to kwota 3.000,- zwolnione z VAT. 

2. Osoby nieposiadające wymaganego stażu w spółdzielczości lub spółdzielczym związku rewizyjnym obowiązane są legitymować się wykształceniem wyższym.

Kurs specjalistyczny obejmujący co najmniej 150 godzin odbędzie się:

  • 06 – 09.11.2020 r. – I moduł;
  • 13 – 15.11.2020 r. – II moduł;
  • 20 – 22.11.2020 r.– III moduł;
  • 27 – 29.11.2020 r. – IV moduł.

Koszt szkolenia to kwota 5.000,- zwolnione z VAT.

 

Szkolenie odbędzie się w całości w systemie online (na platformie szkoleniowej ClickMeeting), natomiast egzamin przewidziany jest w formie stacjonarnej (z uwzględnieniem warunków sanitarnych) w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej przy ul. Jasnej 1 w Warszawie.

Prosimy o zgłaszanie się do udziału w szkoleniu do dnia 02.11.2020 r. według załączonego druku zgłoszenia:

Po potwierdzeniu udziału, przesłany zostanie uczestnikom szczegółowy program szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w terminach szkolenia.

Należność powyższą prosimy przekazać na rachunek Krajowej Rady Spółdzielczej 
nr 64 1240 6247 1111 0000 4977 9727 w terminie do dnia 03 listopada 2020 r. z dopiskiem „uprawnienia lustracyjne”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 22/827 43 22 lub 22/59 64 525.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie