Krajowa Rada Spółdzielcza - w nawiązaniu do stanowiska Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych - wystosowała do Wicepremier i Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz pismo z prośbą o interwencję w sprawie odmawiania rolniczym spółdzielniom produkcyjnym skorzystania z pomocy w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wystąpienia.

Wersja PDF pisma - POBIERZ

 

Polski Fundusz Rozwoju 15 maja br skierował do KRS wiadomość drogą mailową, w której odsyła do regulaminów Tarczy Finansowej PFR oraz informuje, że w przypadku otrzymania decyzji negatywnej, odmawiającej przyznania subwencji w całości, istnieje możliwość złożenia kolejnego wniosku o subwencję w tym samym banku. Jednakże w sytuacji, gdy przyczyną decyzji negatywnej są niezgodności z danymi dotyczącymi stanu zatrudnienia, przychodów ze sprzedaży lub zalegania z podatkami/składkami na ubezpieczenia społeczne - przed złożeniem ponownego wniosku o subwencję - rozbieżności te należy wyjaśnić z ZUS lub właściwym urzędem skarbowym. 

Natomiast odpowiedź Ministerstwa Rozwoju przekazana 5 czerwca br. podkreśla, że resort monitoruje przyjęte rozwiązania, a po dokonaniu ewaluacji Programu (Tarczy Antykryzysowej) podjęte zostaną decyzje co do zasadności zmian i ich ostatecznego kształtu.  

 

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie