Trwa nabór na studia podyplomowe „Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne” I edycja 2019/2020. Studia organizowane są przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Krajową Radą Spółdzielczą.

Studia zostały opracowane w oparciu o konsultacje z KRS w zakresie identyfikacji potrzeb kadry zarządzającej oraz pracowników spółdzielni mieszkaniowych. Są one adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze, specjalistów i pracowników spółdzielni mieszkaniowych, pragnących nabyć, pogłębić i uzupełnić wiedzę i umiejętności w obszarze prawnych, ekonomiczno-organizacyjnych oraz zarządczych aspektów funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej. Studia adresowane są także do osób – absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków administracyjno-prawnych i ekonomicznych, planujących przyszłe zatrudnienie w spółdzielniach mieszkaniowych. 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne przygotowujące do profesjonalnego zarządzania spółdzielniami mieszkaniowymi. 

W szczególności zdobyte w czasie studiów kwalifikacje pozwolą absolwentom:

 • Nabyć bądź poszerzyć  wiedzę w zakresie idei i historii spółdzielczości, ze szczególnym uwzględnieniem  spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce i na świecie;
 • Nabyć bądź poszerzyć  i uaktualnić wiedzę w zakresie prawnych podstaw  działalności spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce;
 • Poznać lub poszerzyć i uaktualnić wiedzę i umiejętności w zakresie organizacyjno-ekonomicznych, zarządczych, finansowych i marketingowych aspektów  funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej;
 • Poznać lub poszerzyć i uaktualnić umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi bankowości elektronicznej w spółdzielni;
 • Posługiwać się narzędziami niezbędnymi w kształtowaniu właściwej komunikacji interpersonalnej, w tym technikami negocjacji, sposobami budowania zespołów, a także kształtować rolę lidera w spółdzielni oraz właściwie reprezentować kierowaną jednostkę na zewnątrz, w tym budować jej wiarygodny wizerunek. 

Czas trwania i wymiar studiów

Studia dwusemestralne, wymiar - 210 godzin; planowany termin zakończenia studiów – grudzień 2020 r

Kadra dydaktyczna

Eksperci Krajowej Rady Spółdzielczej oraz kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Program studiów

 • Moduł I - Geneza i prawne podstawy spółdzielczości – 62 godz.
 • Moduł II-  Ekonomika i zarządzanie w spółdzielni mieszkaniowej – 96 godz.
 • Moduł III - Działalność marketingowa i komunikacja interpersonalna w spółdzielni mieszkaniowej – 34 godz.
 • Moduł IV - Bankowość elektroniczna – 10 godz.
 • Seminarium – 8 godz.

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów menedżerskich.

Kwalifikacje uzyskane przez kandydata

Świadectwo ukończenia studiów potwierdzające  nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz certyfikat KRS.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną (otwórz), w sposób ciągły w terminie do 15 stycznia 2020 r.

Rozpoczęcie zajęć – 8 luty 2020 r.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń.  O zakwalifikowaniu na studia kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 • Podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu)
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał do wglądu
 • Dowód tożsamości do wglądu 

Opłata za studia 

3950,00 zł  (1975,00 za semestr)

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch lub czterech ratach (na wniosek Uczestnika skierowany do kierownika kursu).

Nr rachunku:  51 1030 1999 7897 0000 0191 0104 
z dopiskiem SP Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne”; I edycja 2019/2020

Kontakt

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów
ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 2
35-601 Rzeszów
 
mgr Karolina Kozioł – koordynator studiów
tel. 502 112 343
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Sekretariat:
mgr Kazimiera Kotula
tel.17 872 16o4 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Kierownik studiów - dr Lidia Kaliszczak
Tel. 604 644 661
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie