W dniach 16-17 października 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja pn.  „Nowe rozwiązania prawne dotyczące wykorzystania OZE na obszarach wiejskich”. Pierwszy dzień poświęcony był spółdzielniom energetycznym – pod hasłem „Spółdzielnie energetyczne - szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich”. Konferencja była inauguracją działań MRiRW oraz KOWR na rzecz rozwoju spółdzielni energetycznych w Polsce.

Wydarzenie pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego zorganizowane zostało przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Sali pod Kopułą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Wojciech Kędzia – Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Tematyka konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem. Udział w konferencji wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, doradcy energetyczni z WFOŚiGW, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „SCh”, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, samorządów, środowiska naukowego, podmiotów doradczych z zakresu rozwoju OZE, a także stowarzyszeń branżowych OZE. Prezesa Zarządu KRS dr. inż. Mieczysława Grodzkiego reprezentował na konferencji pełnomocnik Zarządu KRS Mieczysław Kurek, który przybył na konferencję wraz ze współpracownikami Krzysztofem Ksyta i Marcinem Martynowskim ze Spółdzielczego Instytutu Badawczego KRS. KZRRSP reprezentował prezes Zarządu Jacek Staciwa, natomiast KZRS SCh - pełnomocnik Zarządu Piotr Michalczuk.

Udział w pierwszym dniu konferencji wzięło ok. 200 osób. Na wstępie zaprezentowano nowe rozwiązania prawne w zakresie funkcjonowania spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Wykład wprowadzający wygłosił zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW Jarosław Wiśniewski. Następnie eksperci z zakresu spółdzielczości, odnawialnych źródeł energii i samorządu terytorialnego, wygłosili prezentacje związane z zakładaniem i funkcjonowaniem spółdzielni energetycznych. Spółdzielnie zostały przedstawione jako element lokalnego rynku energii i społeczno-gospodarczy katalizator poprawy konkurencyjności rolnictwa i jakości życia na obszarach wiejskich. Omówione zostały przykłady funkcjonowania spółdzielni energetycznych z hybrydowymi rozwiązaniami instalacji OZE na obszarach wiejskich (biogazownia, panele fotowoltaiczne). Ponadto przedstawiono korzyści lokalne i społeczne idei spółdzielni energetycznych oraz zalety funkcjonowania tego rodzaju spółdzielni. Wśród prelegentów byli również przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, podejmującego tematykę rozwoju spółdzielni energetycznych od wielu lat.  Szczegółowy wykaz omawianej tematyki w zakresie spółdzielni energetycznych zaprezentowano w dołączonej poniżej agendzie z konferencji. Wśród prelegentów był przedstawiciel KRS mec. Grzegorz Abramek. Pierwszy dzień konferencji zakończyła dyskusja oraz pytania do prelegentów, w tym od obecnych na sali potencjalnych założycieli spółdzielni energetycznych.

Drugi dzień konferencji pod hasłem „Procedury kwalifikacji surowców odpadowych do produkcji biogazu rolniczego” poświęcony był zmianie w definicji biogazu rolniczego, jednoznacznie wskazującej, że do produkcji biogazu rolniczego mogą być wykorzystywane surowce pochodzące z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których prowadzony jest rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków. Wykład wprowadzający na temat procesu weryfikacji surowców wykorzystywanych do produkcji biogazu rolniczego w kontekście nowej definicji biogazu rolniczego wygłosił przedstawiciel KOWR. Następnie przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także eksperci z zakresu wytwarzania biogazu rolniczego wygłosili prezentacje dotyczące zasad prowadzenia gospodarki odpadami, zagospodarowywania produktów pofermentacyjnych, nawożenia, a także dobrych praktyk w zakresie doboru surowców do produkcji biogazu rolniczego. Drugi dzień konferencji cieszył się również dużym zainteresowaniem - udział wzięło ok. 170 osób, w tym wytwórcy biogazu rolniczego. Ostatnią częścią drugiego dnia konferencji była dyskusja oraz podsumowanie konferencji.

 

Spółdzielnie energetyczne - agenda (pobierz PDF) oraz prezentacje dostępne na stronie KOWR

Więcej o spółdzielniach energetycznych: Spółdzielnie energetyczne - START!

Biogaz - agenda (pobierz PDF) oraz prezentacje dostępne na stronie KOWR

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie