Zrzesza 699 gminnych spółdzielni - niemal 90 proc. wszystkich spółdzielni tej branży funkcjonujących w kraju. Posiada 15 okręgowych oddziałów, administruje trzema ważnymi nieruchomościami: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „S.Ch.” w Warszawie-Miedzeszynie oraz budynkami w centrach Warszawy i Katowic. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 9 października br. odbył swój XIII, statutowy Zjazd Delegatów, podsumowując tym samym kolejne dwa lata działalności

W Zjeździe uczestniczyło 31 z 43 delegatów wybranych na 13 zebraniach regionalnych w całej Polsce. Obradowano jak co roku w Miedzeszynie, a posiedzeniu przewodniczył Władysław Szurek, prezes Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „S.Ch.”. Zjazd miał charakter sprawozdawczy, więc koncentrowano się na wysłuchaniu sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu za lata 2017-2018 r. oraz udzieleniu władzom Związku absolutorium na kolejne dwa lata kadencji.

Gratulacje i życzenia owocnych obrad przekazał zebranym prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, dr inż. Mieczysław Grodzki. Motywem, który był wielokrotnie poruszany zarówno w obu sprawozdaniach, jak i w wypowiedziach delegatów, była pozytywna zmiana stanu utrzymania dwóch zarządzanych przez Związek nieruchomości. Wyremontowanie i wyczyszczenie elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Kopernika 30 w Warszawie - gdzie Związek ma swoją siedzibę - a także coraz bardziej widoczny lifting centrum szkoleniowo-konferencyjnego w Miedzeszynie zbierały liczne pochwały. - Jeśli już istniejemy i działamy, to dbajmy o nasz majątek - nawoływał Janusz Okulski, prezes Zarządu Rejonowej Spółdzielni „S.Ch.” w Raszynie. - Było mi wstyd, gdy patrzyłem na nasz budynek, czarny i brudny obok dwóch pięknie odremontowanych sąsiednich kamienic. Dziś możemy na niego spoglądać z prawdziwą dumą. Związek z powodzeniem wykorzystuje te zasoby do własnej promocji - widok kamienicy przy Kopernika 30 jest już na torbach reklamowych i kalendarzu trójdzielnym  KZRS „S.Ch.” na 2020 r. Budynki te znalazły się też na reklamowych roll-upach. Przy okazji w dyskusji wypłynęła sprawa finansowania tych nieruchomości. - Obecnie obowiązują nas ustalenia podjęte w 1995 r., zaraz po przemianach gospodarczych i powstaniu Związku - mówił prezes Okulski. - Na ich podstawie Krajowy Związek, który jest współwłaścicielem budynków przejętych po CZRS „S.Ch.” ponosi koszty ich utrzymania, a jeszcze musi płacić Regionalnym Związkom Rewizyjnym odsetki za współwłasność. Trzeba to zmienić, aby wszyscy współwłaściciele albo solidarnie partycypowali w kosztach, albo pozwolili Związkowi Krajowemu zajmować się tymi budynkami i nie obciążali go dodatkowymi opłatami. Wniosek ten został przyjęty przez Zjazd, a Zarząd w najbliższym czasie zajmie się renegocjacją umów.

Z danych przekazanych przez władze Związku wyłania się pozytywny obraz, ale wskazywano także i na mniej optymistyczne zjawiska. Spółdzielni gminnych ubywa - w ciągu ostatnich dwóch lat z rejestrów Związku wykreślono aż 64 jednostki, z czego w 52 przypadkach przyczyną wykreślenia było zakończenie procesu likwidacyjnego. Jak podkreślano, wstępem do podjęcia takich decyzji jest powolna wyprzedaż majątku. Przyczyny są złożone - brak perspektyw gospodarczych, zbyt powolne wprowadzanie zmian przez starzejącą się kadrę. Problem ten poruszano także na zjazdach regionalnych. Jedną z propozycji był np. wniosek zgłoszony w Kielcach - zobowiązanie Zarządów i Rad Nadzorczych spółdzielni do przedstawiania, w porozumieniu z KZRS „S.Ch.”, koncepcji dalszego rozwoju spółdzielni. Na zjeździe zwracano także uwagę na konieczność otwarcia się na samorząd i korzystania z możliwości, jakie dają regionalne programy operacyjne. Zachęcał do tego w szczególności Dariusz Szpakowski, prezes GS „S.Ch.” Ozorków. - W woj. łódzkim cały czas staramy się artykułować swoje potrzeby - mówił - i odbywamy regularne spotkania w Urzędzie Marszałkowskim. Nie trzeba wielkich nakładów by sprawić, że spółdzielczość będzie doceniana jako rodzima przedsiębiorczość. Trzeba tylko otwarcia i aktywności. Jeśli samemu trudno się przełamać, można zwrócić się do regionalnego pełnomocnika Krajowej Rady Spółdzielczej, który  dysponuje funduszami na organizację spotkań.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie