Program przygotowany został w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Dostępność Plus to jedno z 5 priorytetowych działań rządu Premiera RP Mateusza Morawieckiego.

23 kwietnia 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja inaugurująca Program. Podczas wydarzenia doszło do podpisania deklaracji Partnerstwa na rzecz dostępności. Program jest odpowiedzią na zmiany demograficzne i rosnącą aktywność osób z niepełnosprawnościami. Szacuje się, że do 2024 roku 23% mieszkańców naszego kraju będzie miało 65 lat lub więcej. W tym samym czasie liczba osób z niepełnosprawnościami (w zależności od przyjętych kryteriów) wyniesie od 5 do 8 milionów. 

Celem Programu jest usunięcie barier infrastrukturalnych i prawnych, utrudniających życie między innymi osobom starszym i z niepełnosprawnościami. Stworzenie warunków dla lepszego funkcjonowania seniorów, osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży, rodziców z małymi dziećmi, np. podczas wizyty w urzędzie, korzystania z transportu publicznego, w miejscu zamieszkania (dostosowanie budynku, terenu osiedla mieszkaniowego), korzystania z usług dostępnych publicznie.

Krajowa Rada Spółdzielcza uczestniczyła w konsultacjach społecznych projektu Programu Dostępność Plus oraz jest jednym z Sygnatariuszy Programu. Prezes Zarządu KRS dr inż. Mieczysław Grodzki dokonał podpisania aktu Partnerstwa na rzecz dostępności, które odbyło się podczas uroczystego podpisania Deklaracji Partnerstwa przez Sygnatariuszy w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w dniu 12.09.2018 r. Lista Sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności jest otwarta.

Sygnatariusze Programu biorą udział w cyklicznych spotkaniach. W spotkaniu Sygnatariuszy z Wiceministrem Inwestycji i Rozwoju, zorganizowanym w dniu 22.11.2018 r. w Hotelu Novotel udział wziął Prezes Zarządu KRS.

Rząd przyjął projekt ustawy Dostępność Plus. Ustawa to część rządowego Programu Dostępność Plus. „Ma być taranem, który otworzy drzwi do instytucji publicznych osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, rodzicom z dziećmi, generalnie wszystkim, którzy mają specjalne potrzeby” – powiedział Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

 

Stanowisko KRS (pdf)

Spółdzielczość w Programie (pdf)

Informacja o Programie oraz dokument Program Dostępność Plus 

Deklaracja partnerstwa i lista Sygnatariuszy 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie