Dziś 1 lipca - Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości - święto, które służy promowaniu na całym świecie ideałów ruchu spółdzielczego: międzynarodowej solidarności, efektywności ekonomicznej, równości i pokoju. Hasło tegorocznych obchodów, zaproponowane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy brzmi: Spółdzielczość buduje lepszą przyszłość dla wszystkich.
 
Na całym świecie spółdzielcze święto obchodzone jest w pierwszą sobotę lipca (w bieżącym roku wypada na dzień 6 lipca), jednakże w Polsce Sejm RP w 1995 roku podjął uchwałę, która ustanowiła 1 lipca Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości.
 
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 1995 r.
w sprawie Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.
 
W odpowiedzi na apel Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych skierowany do Parlamentów i Państw członkowskich o upamiętnienie 100-lecia Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej proklamuje dzień 1 lipca dniem spółdzielczości.
 
Polski ruch spółdzielczy ma długie i piękne tradycje - zawsze odgrywał zasadniczą rolę w niepodległościowych dążeniach narodu polskiego. W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej odradzanie się i rozwój autentycznej spółdzielczości może przyczynić się do przełamania wielu barier ekonomicznych i problemów społecznych. Służyć temu powinno równoprawne traktowanie wszystkich sektorów własności konkurujących ze sobą w ramach gospodarki rynkowej.
 
 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Spółdzielcom. Niech ten dzień przyniesie refleksję nad wartością współpracy i solidarności, które są fundamentem każdej spółdzielni. Oby spółdzielcza działalność była zawsze owocna i przynosiła satysfakcję oraz korzyści dla całej społeczności. Niech wspólne cele i dążenia zawsze prowadzą do sukcesu i wzajemnego rozwoju!

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie