Krajowa Rada Spółdzielcza po konsultacjach ze spółdzielczymi związkami rewizyjnymi przekazała Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi do projektów wytycznych dotyczących Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027.

Wytyczne, obok postanowień PS WPR, przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulaminów naborów wniosków o przyznanie pomocy, będą stanowić podstawę systemu realizacji PS WPR.

W piśmie z dnia 10 stycznia br. w odniesieniu do projektu Wytycznych podstawowych jak i samego PS WPR  KRS wskazała brak zapisów dotyczących możliwości wsparcia sektorowego m.in. na rynku mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, wołowiny i cielęciny, zbóż, nasion roślin oleistych i drobiu.

Natomiast w piśmie z 16 stycznia br. wnosząc uwagi do projektu Wytycznych szczegółowych dot. przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.11. Premie dla młodych rolników KRS wskazała brak uwzględnienia udzielania pomocy również przy zatrudnieniu w oparciu o deklarację członkowska spółdzielni występującego w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.

Wymienione wyżej stanowiska KRS:

  • 16 stycznia - pismo do Ryszarda Bartosika, Sekretarza Stanu w MRiRW - uwagi do projektu wytycznych szczegółowych dot. przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.11. Premie dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027- pismo PDF
  • 10 stycznia -  pismo do Ryszarda Bartosika, Sekretarza Stanu w MRiRW -  uwagi do projektu wytycznych podstawowych dot. pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 - pismo PDF

Z innymi pismami KRS można zapoznać się w zakładce Wystąpienia Krajowej Rady Spółdzielczej

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie