W dniu 15 czerwca 2022 r. wchodzą w życie nowe rozwiązania dotyczące zasad wypłacania rolniczych emerytur. Rolnik, aby otrzymać emeryturę w pełnej wysokości, nie będzie już musiał pozbywać się własnego gospodarstwa. 

Inne najważniejsze zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników to:

  • prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy również dla osób całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, które posiadają co najmniej 25 lat ubezpieczenia emerytalno-rentowego;

  • doliczenie okresów odbywania służby wojskowej przed dniem 1 stycznia 1999 r. do wysokości emerytury rolniczej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS;

  • skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy – możliwość jej zawarcia na okres, na jaki zostało przyznane prawo do renty;

  • rozszerzenie katalogu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników o osoby objęte ubezpieczeniem społecznym w ZUS m.in. z tytułu pobierania świadczenia integracyjnego lub pobierania stypendium czy pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy lub odbywania służby zastępczej;

  • rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS od przyszłego roku także dla rolników – emerytów; 

  • turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Materiały do pobrania:

Emerytury rolnicze po nowemu – prezentacja – konferencja 02.06.2022 r. (.pdf przekierowanie do KRUS)

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie