W związku z przyjętą w ubiegłym roku Strategią „Od pola do stołu” oraz rozpoczętą dyskusją na forum UE dot. harmonizacji systemów znakowania wartością odżywczą z przodu opakowaniu (FOPNL), ustalenia profili żywieniowych, rozważenia rozszerzenia znakowania krajem pochodzenia na niektóre produkty oraz rewizją przepisów UE odnośnie oznaczania daty minimalnej trwałości („najlepiej spożyć przed”) i przydatności do spożycia („należy spożyć do”) Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie Wstęp do oceny skutków (inception impact assessment).

Dokument ten ma na celu poinformowanie obywateli i zainteresowanych stron o planach Komisji, aby umożliwić im przekazanie informacji zwrotnej na temat planowanej inicjatywy oraz efektywny udział w przyszłych działaniach konsultacyjnych. Obywatele i zainteresowane strony są w szczególności proszeni o przedstawienie opinii na temat zrozumienia problemu przez Komisję i możliwych rozwiązań oraz o udostępnienie wszelkich istotnych informacji, jakie mogą posiadać, w tym na temat możliwych skutków różnych opcji.

Wstępna ocena skutków ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie przesądza ona o ostatecznej decyzji Komisji, czy inicjatywa będzie kontynuowana, ani co do jej ostatecznej treści. Wszystkie elementy inicjatywy opisane we wstępnej ocenie skutków, w tym jej harmonogram, mogą ulec zmianie.

Termin na zgłaszanie uwag upływa 3 lutego 2021 roku. Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać bezpośrednio poprzez zamieszczoną na stronie internetowej Komisji Europejskiej funkcję „give your feedback” (język na stronie można zmienić na polski): 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Revision-of-food-information-to-consumers

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12748-Setting-of-nutrient-profiles

 

 

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie