Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce

Od 2001 r. w gmachu Krajowej Rady Spółdzielczej mieści się Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce. Jego zbiory liczą ponad 11 tys. eksponatów: dokumenty i fotografie często unikalnej wartości, sztandary, numizmatykę, medale oraz eksponaty artystyczne: malarstwo i rzeźbę. Specjalistyczna biblioteka Muzeum to ponad 7 tys. książek i 250 tytułów czasopism spółdzielczych z różnych okresów historycznych.

Zgromadzenie tak wielkiej ilości eksponatów i dokumentów z okresu Polski porozbiorowej, dwudziestolecia międzywojennego oraz wojny i okupacji to wielka zasługa wielu bezimiennych działaczy spółdzielczych, a także kierownictwa Muzeum w Nałęczowie (poprzedniej siedziby Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce) oraz Naczelnej Rady Spółdzielczej, która przejęła na siebie cały ciężar organizacyjny i finansowy tego przedsięwzięcia. Liczba eksponatów wciąż wzrasta – spółdzielnie nadal przekazują do Muzeum historyczne pamiątki związane ze swoją działalnością.

Dziś dorobek ten podziwiać można na czwartym piętrze gmachu Krajowej Rady Spółdzielczej. Otwarcie pierwszej warszawskiej wystawy (pod hasłem Historia Spółdzielczości Polskiej – do 1945 r.) odbyło się 27 marca 2001 r. w obecności przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, samorządowców, spółdzielców oraz dziennikarzy. Relację z tego wydarzenia prezentował m.in. I i II program TVP oraz telewizja TVN i WOT.

 

 

W czterech salach muzealnych prezentowane są dziś eksponaty związane z działalnością spółdzielni podczas wojny i okupacji. Każdego roku Muzeum odbywa również kilka wystaw objazdowych, prezentując historię ruchu spółdzielczego w wielu miastach Polski. W 2003 r. wystawy takie odbyły się m.in. w Krakowie, Poznaniu, Kielcach i Radomiu.

 


Muzeum Historii Spółdzielczosci w Polsce
00-013 Warszawa, ul. Jasna 1
tel.: 22 596 43 08