Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na Konkurs "Menedżer-Spółdzielca"

  XVI Edycja Konkursu na najlepszych menedżerów polskiej spółdzielczości   Rozpoczynamy przyjmo...

Towarzystwo Spółdzielców zorganizowało spotkanie z Olgierdem Dziekońskim

Minister Olgierd Dziekoński gościem spółdzielców W Towarzystwie Spółdzielców 7 kwietnia br. gościł ...

NIE dla likwidacji spółdzielni mieszkaniowych

Spółdzielcy Zduńskiej Woli: NIE dla likwidacji spółdzielni mieszkaniowych!   W Domu Kultury Spółdz...

Nabór prac do X Edycji „Konkursu na pracę badawczą”

X Edycja Konkursu na najlepszą pracę badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu Przypominamy, że...

Konferencja naukowa na temat kryzysu gospodarczego

Konferencja naukowa "Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe"   Konferencja naukowa pod ha...

Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe w Warszawie

Cooperatives Europe obradowało w Warszawie W dniach 2-4 kwietnia Warszawie obradowało Zgromad...

Spółdzielnie Uczniowskie w projekcie Prawa Spółdzielczego

Czy Spółdzielnie Uczniowskie będą miały swoją część szczegółową w nowym Prawie Spółdzielczym? Fun...

Petycja spółdzielczości polskiej do Parlamentu Europejskiego

Petycja spółdzielców do Parlamentu Europejskiego w sprawie naruszania prawa unijnego w Polsce Kr...

PROTEST Towarzystwa Spółdzielców w obronie spółdzielczości i spółdzielców

PROTEST Towarzystwa Spółdzielców w obronie spółdzielczości Towarzystwo Spółdzielców wystosowało d...

Spółdzielnie rolnicze zostały pominięte w projekcie PROW na lata 2014-2020

W projekcie PROW na lata 2014 - 2020 zabrakło spółdzielczości rolniczej   Odnosimy wrażenie, że in...

Stanowisko ZO KRS w sprawie antyspółdzielczej polityki państwa

Zgromadzenie Ogólne KRS protestuje przeciwko antyspółdzielczej polityce   Podczas ostatniego posie...

Za nami XIV Spółdzielcza Spartakiada Zimowa

XIV Spółdzielcza Spartakiada Zimowa - po raz pierwszy na nartorolkach!   W dniach 7-9 marca br. do...

Rozstrzygnięcie konkursu Samorządowiec - Spółdzielca

Konkurs Samorządowiec-Spółdzielca 2013 rozstrzygnięty   25 marca w pięknej scenerii Galerii Porczy...

Szkolenia dla spółdzielczości rolniczej

Szkolenia dla spółdzielczości rolniczej Uprzejmie informujemy, że od marca 2014 roku Krajowa Rad...

Realizacja projektu szkoleniowego KRS dotyczącego podniesienia wiedzy nt. działania spółdzielni rolniczych

Realizacja projektu szkoleniowego KRS dotyczącego podniesienia wiedzy nt. działania spółdzielni roln...

 • Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na Konkurs "Menedżer-Spółdzielca"

 • Towarzystwo Spółdzielców zorganizowało spotkanie z Olgierdem Dziekońskim

 • NIE dla likwidacji spółdzielni mieszkaniowych

 • Nabór prac do X Edycji „Konkursu na pracę badawczą”

 • Konferencja naukowa na temat kryzysu gospodarczego

 • Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe w Warszawie

 • Spółdzielnie Uczniowskie w projekcie Prawa Spółdzielczego

 • Petycja spółdzielczości polskiej do Parlamentu Europejskiego

 • PROTEST Towarzystwa Spółdzielców w obronie spółdzielczości i spółdzielców

 • Spółdzielnie rolnicze zostały pominięte w projekcie PROW na lata 2014-2020

 • Stanowisko ZO KRS w sprawie antyspółdzielczej polityki państwa

 • Za nami XIV Spółdzielcza Spartakiada Zimowa

 • Rozstrzygnięcie konkursu Samorządowiec - Spółdzielca

 • Szkolenia dla spółdzielczości rolniczej

 • Realizacja projektu szkoleniowego KRS dotyczącego podniesienia wiedzy nt. działania spółdzielni rolniczych

Aktualności

 

XVI Edycja Konkursu na najlepszych menedżerów

polskiej spółdzielczości

 

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków w tegorocznej, XVI Edycji Konkursu "Menedżer-Spółdzielca". Czekamy na zgłoszenia kandydatów do "Oskara Spółdzielczości Polskiej", 'Menedżera Spółdzielcy" i 'Prymusa" oraz "Złotego Laura Spółdzielczości". Wręczenie statuetek planujemy 26 czerwca br. podczas uroczystej Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w Galerii Porczyńskich.

Więcej…
 

Minister Olgierd Dziekoński gościem spółdzielców


W Towarzystwie Spółdzielców 7 kwietnia br. gościł Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Wygłosił on referat: „Uwarunkowania prawne i polityczne projektowanych zmian w prawie spółdzielczym”. Przedstawicielowi Prezydenta RP wręczono Protest Towarzystwa Spółdzielców do Prezydenta Państwa i innych Najwyższych Władz w obronie spółdzielczości i spółdzielców.

Więcej…
 

Spółdzielcy Zduńskiej Woli: NIE dla likwidacji spółdzielni mieszkaniowych!

 

W Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej LOKATOR odbyła się konferencja Ruchu Obrony Członków Spółdzielni Mieszkaniowych w Zduńskiej Woli, która wyraziła swój sprzeciw wobec pomysłów legislacyjnych zmierzających do likwidacji czy marginalizacji spółdzielni mieszkaniowych. W konferencji uczestniczyli parlamentarzyści: Piotr Polak, Czezary Olejniczak, Cezary Tomczyk, Dariusz Joński oraz europoesł Jacek Saryusz-Wolski.

Więcej…
 

X Edycja Konkursu na najlepszą pracę badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu


Przypominamy, że tylko do końca kwietnia br. można nadsyłać prace badawcze poświęcone problemom spółdzielczości na doroczny Konkurs Krajowej Rady Spółdzielczej. Organizowany od 2005 r. ma na celu odbudowę pozycji spółdzielczości w społeczeństwie, promocję ruchu spółdzielczego w Polsce oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością.

Więcej…
 

Konferencja naukowa

"Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe"

 

Konferencja naukowa pod hasłem: Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu odbyła się 27 marca 2014 r. w Warszawie w siedzibie Krajowej Radzie Spółdzielczej. Najważniejszym problemem tej wielopłaszczyznowej konferencji była kwestia anulowania długów, tak jak w starożytności: Sumerze, Asyrii, Babilonie, Egipcie, Izraelu i Grecji.

Więcej…
 

Cooperatives Europe obradowało w Warszawie


W dniach 2-4 kwietnia Warszawie obradowało Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe - organizacji, która reprezentuje spółdzielców większości państw europejskich. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób, m.in. prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Dame Pauline Green. Pierwszy dzień obrad zakończył się m.in. przyjęciem generalnej uchwały wspierającej nowelizację legislacji spółdzielczych w Europie.

Więcej…
 

PROTEST Towarzystwa Spółdzielców w obronie spółdzielczości


Towarzystwo Spółdzielców wystosowało do najwyższych władz państwowych, wszystkich parlamentarzystów, naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim list protestacyjny, w którym zdecydowanie przeciwstawiło się zorganizowanym działaniom niszczenia polskiej spółdzielczości, jako formy społeczno-gospodarczej służącej obronie przed lichwą i spekulacją.

Więcej…
 

Petycja spółdzielców do Parlamentu Europejskiego

w sprawie naruszania prawa unijnego w Polsce


Krajowa Rada Spółdzielcza jako naczelny organ ruchu spółdzielczego w Polsce działający na podstawie ustawy - Prawo spółdzielcze z 16 września 1982 r. zwraca się do Parlamentu Europejskiego na podstawie art. 20 ust. 2 pkt d) oraz art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z petycją w sprawie naruszeń celów, zasad i postanowień prawa unijnego obowiązującego na terytorium Polski w stosunku do 8 mln członków polskiej spółdzielczości i 300 tysięcy osób zatrudnionych w spółdzielniach.

Więcej…
 

W projekcie PROW na lata 2014 - 2020 zabrakło spółdzielczości rolniczej

 

Odnosimy wrażenie, że intencją rządu RP jest osłabianie spółdzielczości rolniczej, a nie jej wsparcie i rozwój - czytamy w Stanowisku Zgromadzenia Ogólnego KRS w sprawie ograniczenia dostępu spółdzielniom do środków pomocowych przewidzianych na lata 2014-2020. - Spółdzielcy zwrócili się w tej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej…
 

Zgromadzenie Ogólne KRS protestuje przeciwko antyspółdzielczej polityce

 

Podczas ostatniego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, w dniu 19 marca br., przyjęto stanowisko w sprawie antyspółdzielczej polityki i prac nad prawem spółdzielczym - ustawą o spółdzielniach prowadzonych z naruszeniem podstawowych zasad prawodawstwa.

Więcej…
 

Czy Spółdzielnie Uczniowskie będą miały swoją część szczegółową w nowym Prawie Spółdzielczym?


Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej wystosowała Apel do Marszałek Sejmu RP, Ewy Kopacz, by w ramach prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw ustaw spółdzielczych uwzględniono tę część projektu (druku nr 980), która zawiera szczegółowe rozwiązania dotyczące spółdzielni uczniowskich. Zamieszczamy tekst tego Apelu wraz z odpowiedzią Kancelarii Sejmu oraz pismo przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS do przewodniczącego Komisji, posła Marka Gosa, w tej sprawie.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

 

Urobek Komisji - PDF

 


 

Aktualne ogłoszenia KRS


Tekst jednolity ustawy

Prawo Spółdzielcze

stan prawny na 24 października 2013 r.

Zamów już dziś !

 

Pobierz druk zamówienia

 


 

Krajowa Rada Spółdzielcza 
wynajmie 7 pokoi biurowych

o powierzchni od 12 do 35 m.kw.
w swojej siedzibie w Warszawie
przy ul. Jasnej 1

kontakt - tel.: 22 827 13 15

 SALE KONFERENCYJNE

do wynajęcia w "Domu pod Orłami"

mała sala konferencyjna - 41 miejsc
powierzchnia:  57,97 m.kw.

 

 

duża sala konferencyjna - 150 miejsc
powierzchnia: 154,10 m.kw.

 

 

zobacz szczegóły

  

Dzień spółdzielczosci

 

Kalendarium spółdzielcze

3,4 kwietnia - Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe w Warszawie

25 marca - XI Edycja konkursu Samorządowiec-Spółdzielca. Galeria Porczyńskich w Warszawie, początek - godz 12.00

7,8,9 marca - XIV Spółdzielcza Spartakiada Zimowa w Wiśle

22 lutego - Jubileusz 135-lecia Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem

21 lutego - Jubileusz 60-lecia Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Przyszłość" w Starej Obrze

5 lutego - Wystawa "Cepelii" w Galerii Rondo (ul. Marszałkowska 99/101 w Warszawie) - Frywolitki Eugenii Wieczorek

29 stycznia - Jubileusz 55-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej im H.Cegielskiego w Poznaniu
21 stycznia - Otwarcie sklepu "Neopunkt" Białostockiej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" przy ul. Handlowej 7, godz. 11.00
14 stycznia - Obrady Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej
4 grudnia - VI Zjazd Delegatów - członków Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP. Hotel "Arkas" w Pruszkowie, początek - godz. 9.30
27 listopada - VI Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne "S.Ch." ul Odrębna 1, Warszawa - Miedzeszyn
28-29 listopada - Kongres "Wsparcie spółdzielczości socjalnej w ramach Programu Operacyjnego FIO w latach 2009-2013", "Dom pod Orłami" ul. Jasna 1
26 - 27 listopada - VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Hotel Gromada, ul. 17 stycznia, Warszawa
20 listopada - XII Zjazd Delegatów Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Dom Spółdzielczości Pracy, ul Żurawia
20 listopada - VI Zjazd Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, Centrum Konferencyjne WALD, ul. Połczyńska 52 w Warszawie
20 listopada - Konferencja AGRO-COOP inaugurująca projekt "Innowacyjne produkty piekarnicze o właściwościach prozdrowotnych dla Warmii i Mazur", Hotel HP Park w Olsztynie, początek godz. 11.00
19 października - Jubileusz 95-lecia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku
4-6 października - IV Międzynarodowy Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych "Tęcza Polska" w Polanicy Zdroju

 


 

Ważne linki


Harmonogram obrad Sejmu RP

 

Transmisja z obrad Sejmu RP online


TVP Info online

 

Prace Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej
do rozpatrzenia projektów
ustaw spółdzielczych

 

 

feed-image Kanał Aktualności
© 2011 Krajowa Rada Spółdzielcza