Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy

Konkurs „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym"

  Konkurs dla spółdzielni mieszkaniowych Zapraszamy na szkolenie, konsultacje eksperckie i wspar...

Tezy na VI Kongres Spółdzielczości

Tezy Programowe na VI Kongres Spółdzielczości   Zgromadzenie Ogólne KRS na posiedzeniu 30 czerwca ...

Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości

Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 2016w Warszawie - Miedzeszynie   Centralne obchody M...

Spółdzielnie - zdolność do działania na rzecz zrównoważonej przyszłości

List Międzynarodowego Związku Spółdzielczego na Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2016 Hasł...

Zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych w ,,Monitorze Spółdzielczym”

Zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych w ,,Monitorze Spółdzielczym” Informujemy...

Zapraszamy na konferencję naukową

UWAGA ! - zmiana terminu Konferencji Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Funkcjonowanie...

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Wyniki XII edycji Konkursu na najlepsze prace badawcze poświęcone spółdzielczości Zakończona zost...

Senacka Komisja gospodarki i innowacyjności o spółdzielniach

W Senacie dyskutowano nad poprawą warunków funkcjonowania spółdzielni   Senacka Komisja Gospodarki...

Zespół roboczy ds. opracowania jednolitych standardów lustracji w branży spółdzielczości finansowej

KRS powołała Zespół roboczy ds. opracowania jednolitych standardów lustracji w branży spółdziel...

ZO KRS przyjęło uchwały w sprawie VI Kongresu Spółdzielczości

  Uchwały Zgromadzenia Ogólnego KRS w sprawie organizacji VI Kongresu Spółdzielczości 30 marca br....

Seminarium spółdzielcze

Seminarium spółdzielcze   Resort Rolnictwa podejmuje działania na rzecz odbudowy spółdzielczości r...

XIII Edycja Konkursu Samorządowiec - Spółdzielca

Konkurs Samorządowiec - Spółdzielca 2015 - rozstrzygnięty   6 kwietnia br. w Galerii Porczyńskich ...

Komunikat Krajowej Rady Spółdzielczej dla spółdzielni

Komunikat dla spółdzielni Patronat Krajowej Rady Spółdzielczej stanowi jedynie ogólną ideową a...

Interwencja w sprawie proj. ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

KRS prosi o interwencję w sprawie projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej W piśmie z 8...

Nowa pani prezydent MZS - Monique Leroux

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy ma nową Prezydent   Podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodo...

 • Konkurs „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym"

 • Tezy na VI Kongres Spółdzielczości

 • Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości

 • Spółdzielnie - zdolność do działania na rzecz zrównoważonej przyszłości

 • Zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych w ,,Monitorze Spółdzielczym”

 • Zapraszamy na konferencję naukową

 • Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

 • Senacka Komisja gospodarki i innowacyjności o spółdzielniach

 • Zespół roboczy ds. opracowania jednolitych standardów lustracji w branży spółdzielczości finansowej

 • ZO KRS przyjęło uchwały w sprawie VI Kongresu Spółdzielczości

 • Seminarium spółdzielcze

 • XIII Edycja Konkursu Samorządowiec - Spółdzielca

 • Komunikat Krajowej Rady Spółdzielczej dla spółdzielni

 • Interwencja w sprawie proj. ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

 • Nowa pani prezydent MZS - Monique Leroux

Aktualności

 

Konkurs dla spółdzielni mieszkaniowych


Zapraszamy na szkolenie, konsultacje eksperckie i wsparcie w tworzeniu projektów w ramach konkursu Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Więcej…
 

Tezy Programowe na VI Kongres Spółdzielczości

 

Zgromadzenie Ogólne KRS na posiedzeniu 30 czerwca 2016 r. przyjęło tezy programowe do dyskusji na VI Kongresie Spółdzielczości. Tezy zawierają podstawowe problemy do omówienia i sprecyzowania opinii całego środowiska spółdzielczego. Zachęcamy do lektury i dyskusji nad zawartymi w nich treściami. Wszelkie uwagi i opinie prosimy nadsyłać pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej…
 

Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 2016
w Warszawie - Miedzeszynie

 

Centralne obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości odbyły się 30 czerwca br. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym "Samopomocy Chłopskiej" w Warszawie - Miedzeszynie. Uroczystość, jak co roku, jest okazją do rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia statuetek "Oskar Spółdzielczości Polskiej", "Menedżer Spółdzielca", "Prymus" oraz Złotego Laura Spółdzielczości za działalność społeczno-kulturalną.

Więcej…
 

List Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
na Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2016


Hasło Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 2016 brzmi: Spółdzielnie - zdolność do działania na rzecz zrównoważonej przyszłości. W tym roku Międzynarodowy Związek Spółdzielczy nie ogłosił tradycyjnego posłania na ten Dzień, obchodzony na całym świecie w pierwszą sobotę lipca (w Polsce na mocy uchwały Sejmu z 1995 zawsze 1 lipca), lecz rozesłał do organizacji członkowskich list.

Więcej…
 

Zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych w ,,Monitorze Spółdzielczym”


Informujemy, że ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 13 sierpnia 2015 r.) wprowadziła zmiany m.in. w ustawie Prawo spółdzielcze (poprzez uchylenie art. 89 §2) oraz w ustawie o rachunkowości (poprzez zmianę treści art. 70 ust. 2), skutkujące zniesieniem obowiązku publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w ,,Monitorze Spółdzielczym”.

 

Wyniki XII edycji Konkursu na najlepsze prace badawcze poświęcone spółdzielczości


Zakończona została XII Edycja Konkursu Krajowej Rady Spółdzielczej na Najlepsze Prace Badawcze z Zakresu Spółdzielczości. Prace konkursowe można było składać w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. Z nadesłanych 18 prac wszystkie zakwalifikowano do Konkursu, w tym 7 badawczych (nie na stopień), 3 doktorskie, 3 magisterskie, 5 licencjackich. Dwie spośród nich miały charakter ogólnospółdzielczy, 5 dotyczyło spółdzielczości rolniczej (S.Ch. RSP, GPR, lub mleczarskiej), 2 - spółdzielczości mieszkaniowej, 4 - spółdzielczości finansowej, 2 spółdzielczości socjalnej i 2 spółdzielczości spożywców, 1 Cepelia.

Więcej…
 

UWAGA ! - zmiana terminu Konferencji


Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Funkcjonowanie samorządów: spółdzielczego i terytorialnego w warunkach globalnych zmian gospodarczych, która odbędzie się 20-21 października br. w Hotelu SENATOR w Starachowicach. Celem konferencji jest zaprezentowanie wielopłaszczyznowych uwarunkowań funkcjonowania samorządów: terytorialnych i spółdzielczych oraz wypracowanie nowych koncepcji  ich funkcjonowania wobec szybko zachodzących globalnych zmian gospodarczych. Konferencja jest organizowana w związku z obchodami 200 rocznicy Hrubieszowskiego Towarzystwa Spółdzielczego, a jej współorganizatorami są Krajowa Rada Spółdzielcza, Związek Powiatów Polski oraz Klub Inteligencji Polskiej. Uwzględniając  liczne prośby o przesunięcie terminu Konferencji, informujemy, że nowy termin to 20-21 października (czwartek i piątek) 2016 r. Wszystkie pozostałe informacje dotyczące tego spotkania pozostają bez zmian.

Więcej…
 

W Senacie dyskutowano nad poprawą warunków funkcjonowania spółdzielni

 

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 27 kwietnia br. przyjęła stanowisko „Warunki lepszego wykorzystania potencjału spółdzielczości dla społeczno-gospodarczego rozwoju Polski - rekomendacje zmian”. Wskazuje ono m.in. na potrzebę zbudowania systemu wsparcia tej formy gospodarowania oraz wprowadzenia zmian uregulowań prawnych i finansowych, które są niekorzystne dla rozwoju spółdzielni.

Więcej…
 

KRS powołała Zespół roboczy ds. opracowania

jednolitych standardów lustracji
w branży spółdzielczości finansowej


Informujemy, że w KRS odbywają się prace nowopowołanego Zespołu ds. opracowania jednolitych standardów przeprowadzania lustracji w branży spółdzielczości finansowej. Celem Zespołu jest wypracowanie jednolitych standardów przeprowadzania lustracji w branży spółdzielczości finansowej obejmującej banki spółdzielcze oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe. W skład w/w Zespołu wchodzą: przedstawiciele spółdzielczych związków rewizyjnych banków spółdzielczych, Kasy Krajowej SKOK oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

 

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego KRS w sprawie organizacji VI Kongresu Spółdzielczości


30 marca br. obradowało Zgromadzenie Ogólne KRS. Podczas obrad podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia zasad, trybu wyboru oraz liczby delegatów na VI Kongres Spółdzielczości, który odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2016 r., a także inne uchwały związane z jego organizacją. W Kongresie ma wziąć udział 600 delegatów, reprezentujących 15 branż spółdzielczych - zgodnie z zatwierdzonym przez Zgromadzenia podziałem mandatów wg. poszczególnych branż. Delegaci wybierani będą na krajowych i regionalnych zjazdach przedkongresowych, których organizatorami są spółdzielcze związki rewizyjne we współdziałaniu z Krajową Radą Spółdzielczą. Prosimy o zapoznanie się z treścią uchwał dotyczących organizacji IV Kongresu Spółdzielczości

Więcej…
 

Seminarium spółdzielcze

 

Resort Rolnictwa podejmuje działania na rzecz odbudowy spółdzielczości rolniczej. W dniu 4 kwietnia 2016 roku zostało zorganizowane w gmachu Ministerstwa Rolnictwa Seminarium spółdzielcze pt. „Rola spółdzielczości w gospodarczym działaniu rolników na rynku”, będące początkiem działań dla wypracowania potrzebnych rozwiązań.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4

 

Szkolenia we wrześniu 2016
- zobacz najnowszą ofertę


13.09 - Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

20.09 - Zmiany w przepisach dotyczących spółdzielni socjalnych.

21.09 - Warsztaty dla księgowych spółdzielni mieszkaniowych.

27.09 - Plan i kalkulacja opłat.

 


 

UWAGA !
w dniach 16-26 sierpnia br.
Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej
będzie nieczynneWolne powierzchnie biurowe
w "Domu pod Orłami"
I piętro: - pokój 21,36 m.kw.
IV piętro: - 2 pokoje - łącznie 35,61 m.kw.
suterena:
- 300 m.kw
kontakt - tel.: 531 386 973
601 982 658
administracja@krs.com.pl

Wynajem sal konferencyjnych

 

sala konferencyjna na III p

- 25 miejsc
- pow. 33,09 m.kw. 
- możliwość podłączenia rzutnika multimedialnego, 
- tablica Flipchart, 
- dostęp do bezprzewodowego internetu.

 

duża sala konferencyjna

- 150 miejsc
- pow. 154,10 m.kw.

 

 

kontakt - tel.: 531 386 973
601 982 658
administracja@krs.com.pl

 

zobacz szczegóły

 


filmoteka spółdzielcza


 

 

Kalendarium spółdzielcze


4 września - Jubileusz 65-lecia Spółdzielni Produkcji Rolnej "Agrofirma" Skórzewo
3 września - Jubileusz 70-lecia działalności Gminnej Spółdzielni "S.Ch." w Zebrzydowicach
3 września - Jubileusz 50-lecia Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku
25 sierpnia - Spotkanie spółdzielców z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w GS "S.Ch." Szadek
12 sierpnia - seminarium "Znaczenie 25 lat działalności Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej dla rozwoju i umacniania spółdzielni uczniowskich w Polsce. Siedziba Fundacji, Kraków, ul. Szlak 65
11-26 sierpnia - XXXX Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej w Krakowie
11 lipca - Festyn z okazji Jubileuszu 15-lecia powstania Spółdzielni Mieszkaniowej "Grodzka" w Krakowie
7 lipca - regionalne uroczystości Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w woj. mazowieckim, Centrum Szkoleniowo Konferencyjne w Miedzeszynie
6 lipca - regionalne uroczystości Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w woj. dolnośląskim, Sala Rycerska Ratusza we Wrocławiu
2 lipca - Jubileusz 60-lecia Gminnej Spółdzielni "S.Ch." w Gomunicach
1 lipca - regionalne uroczystości Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w woj. lubelskim, w siedzibie LSS Społem Lublin
30 czerwca - centralne uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, Centrum Szkoleniowo Konferencyjne w Miedzeszynie
10 czerwca - Jubileusz 110-lecia Banku Spółdzielczego w Wojsławicach

5 czerwca - Jubileusz 110-lecia "Społem" PSS Ostrołęka
4 czerwca - Jubileusz 110-lecia "Społem" PSS Biała Podlaska
25 maja - Jubileusz 70-lecia działalności Gminnej Spółdzielni "S.Ch." Kwidzyn

 

Ważne linki


Harmonogram obrad Sejmu RP

 

Transmisja z obrad Sejmu RP online


TVP Info online

 

Prace Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej
do rozpatrzenia projektów
ustaw spółdzielczych

 

 

feed-image Kanał Aktualności


ankieta zgłoszeniowa

na XVII Festiwal
Spółdzielczych Zespołów Artystycznych

Tęcza Polska
Prenumerata 2016


 

Prenumerata 2016


 

 

 

Nowe logo spółdzielczości
- informacje i rejestracja

 

b1

b2

b3

kooperatyzm180
b5
b6
b7

 

© 2011 Krajowa Rada Spółdzielcza