Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Krajowej Rady Spółdzielczej. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej określa Zgromadzenie Ogólne - maksymalnie: 13 osób. Jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu.

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 10 stycznia 2017 r. na podstawie §7 ust.2 pkt.11  Statutu Krajowej Rady Spółdzielczej (M.P. z 1996 r. Nr 7, poz.86) wybrało w głosowaniu tajnym Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna Zgromadzenia Ogólnego KRS na pierwszym posiedzeniu w dniu 3 marca ukonstytuowała się w składzie:

 1. Bartkowski Tadeusz - spółdzielczość pracy
 2. Biniek Włodzimierz - spółdzielczość rzemieślnicza
 3. Czaplejewicz Janusz Bogdan - "Samopomoc Chłopska"
 4. Dąbrowski Mieczysław - "Społem"
 5. Huzior Piotr - Banki Spółdzielcze
 6. Jędraszek Teresa - spółdzielczość mleczarska - sekretarz Komisji
 7. Klonowski Leszek - spółdzielnie mieszkaniowe - zastępca przewodniczącego Komisji
 8. Kobierski Jarosław - spółdzielnie Kółek Rolniczych
 9. Kwiatoń Krzysztof - spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych
 10. Matusiak Rafał - SKOK
 11. Stec Stanisław - RSP - przewodniczący Komisji
 12. Waśko Łucjan - spółdzielczość ogrodnicza
 13. Włostowski Jan - "Cepelia"

 

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie