Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Spis treści

Spółdzielczy Kwartalnik NaukowySpółdzielczy Kwartalnik Naukowy (SKN) jest wydawnictwem periodycznym, będącym sukcesorem czasopisma o tym samym tytule wydawanego  w latach 1967 – 1989 jako wiodące w kraju teoretyczno-naukowe pismo poświęcone problematyce spółdzielczej. Stanowiło ono kontynuację przedwojennego Spółdzielczego Przeglądu Naukowego, wydawanego przez ówczesny Spółdzielczy Instytut Naukowy.  Kwartalnik ukazuje się obecnie nieregularnie, jednak docelowo przewiduje się jego publikację zgodnie z tytułem, w rytmie 3 – 4 numerów rocznie.
Periodyk ma charakter naukowy o charakterze teoretyczno-empirycznym i stanowi miejsce publikacji opracowań głównie o charakterze ekonomicznym, społecznym, socjologicznym i historycznym, a także z dziedziny zarządzania, nawiązujących do szeroko pojmowanej spółdzielczości, gospodarki społecznej, współdziałania ludzi itp. Obejmuje swoim zakresem merytorycznym historyczne i aktualne problemy spółdzielczości w kraju i za granicą oraz społecznej gospodarki rynkowej, której spółdzielczość jako własność wspólnotowa jest najważniejszym sektorem. Jednocześnie uwzględnia także problematykę III sektora organizacji pozarządowych i problemy mechanizmów pieniężnych jako infrastruktury finansowej. Artykuły składane do SKN są recenzowane.

 


KOMITET REDAKCYJNY:

Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz - redaktor naczelny
prof. dr hab. Ewa Leś -
zastępca redaktora naczelnego
dr Adam Piechowski - zastępca redaktora naczelnego
dr Krzysztof Lachowsk
i - sekretarz redakcji 
dr hab. Michał Pietrzak,
prof. dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz 
prof. dr hab. Aldon Zalewski

 

RADA PROGRAMOWA:
Andrzej Anulewicz, Prof. Carlo Borzaga (Włochy), Waldemar Broś, Dr Bronisław Brzozowski, prof. dr hab. Lech Buczowski, prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, prof. dr hab. Henryk Cioch, Alfred Domagalski (przewodniczący), prof. dr hab. Józefa Gniewek, prof. dr hab. Adam Jedliński, Krzysztof Kokoszkiewicz, prof. dr hab. Danuta Mierzwa, prof. Hans-H. Münkner (Niemcy), Janusz Paszkowski, Jerzy Rybicki, prof. Yohanan Stryjan (Szwecja), Jerzy Szreter, Jan Włostowski

 


Dotychczas ukazały się dwa numery wznowionego Spółdzielczego Kwartalnika Naukowego:

Nr 1/2008 spis treści do pobrania
Nr 1/2009 spis treści do pobrania

O ukazaniu się kolejnych numerów będziemy informować.