Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Spółdzielczy Kwartalnik NaukowySpółdzielczy Kwartalnik Naukowy (SKN) jest wydawnictwem periodycznym, będącym sukcesorem czasopisma o tym samym tytule wydawanego  w latach 1967 – 1989 jako wiodące w kraju teoretyczno-naukowe pismo poświęcone problematyce spółdzielczej. Stanowiło ono kontynuację przedwojennego Spółdzielczego Przeglądu Naukowego, wydawanego przez ówczesny Spółdzielczy Instytut Naukowy.  Kwartalnik ukazuje się obecnie nieregularnie, jednak docelowo przewiduje się jego publikację zgodnie z tytułem, w rytmie 3 – 4 numerów rocznie.
Periodyk ma charakter naukowy o charakterze teoretyczno-empirycznym i stanowi miejsce publikacji opracowań głównie o charakterze ekonomicznym, społecznym, socjologicznym i historycznym, a także z dziedziny zarządzania, nawiązujących do szeroko pojmowanej spółdzielczości, gospodarki społecznej, współdziałania ludzi itp. Obejmuje swoim zakresem merytorycznym historyczne i aktualne problemy spółdzielczości w kraju i za granicą oraz społecznej gospodarki rynkowej, której spółdzielczość jako własność wspólnotowa jest najważniejszym sektorem. Jednocześnie uwzględnia także problematykę III sektora organizacji pozarządowych i problemy mechanizmów pieniężnych jako infrastruktury finansowej. Artykuły składane do SKN są recenzowane.

 


KOMITET REDAKCYJNY:

Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz - redaktor naczelny
prof. dr hab. Ewa Leś -
zastępca redaktora naczelnego
dr Adam Piechowski - zastępca redaktora naczelnego
dr Krzysztof Lachowsk
i - sekretarz redakcji 
dr hab. Michał Pietrzak,
prof. dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz 
prof. dr hab. Aldon Zalewski

 

RADA PROGRAMOWA:
Andrzej Anulewicz, Prof. Carlo Borzaga (Włochy), Waldemar Broś, Dr Bronisław Brzozowski, prof. dr hab. Lech Buczowski, prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, prof. dr hab. Henryk Cioch, Alfred Domagalski (przewodniczący), prof. dr hab. Józefa Gniewek, prof. dr hab. Adam Jedliński, Krzysztof Kokoszkiewicz, prof. dr hab. Danuta Mierzwa, prof. Hans-H. Münkner (Niemcy), Janusz Paszkowski, Jerzy Rybicki, prof. Yohanan Stryjan (Szwecja), Jerzy Szreter, Jan Włostowski

 


Dotychczas ukazały się dwa numery wznowionego Spółdzielczego Kwartalnika Naukowego:

Nr 1/2008 spis treści do pobrania
Nr 1/2009 spis treści do pobrania

O ukazaniu się kolejnych numerów będziemy informować.