Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Projekt ustawy został pozytywnie oceniony przez uczestników posiedzenia Komisji, jako zawierający rozwiązania służące rozwojowi spółdzielczości rolniczej.  Uwzględnia rolę, jaką pełnią spółdzielnie w życiu gospodarczym i społecznym oraz wprowadza pod pewnymi warunkami zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku od nieruchomości. Mimo ograniczeń, to projekt przełomowy w podejściu do spółdzielczości od czasu rozpoczęcia przemian gospodarczych w 1989 roku. W związku ze zgłoszeniem uwag, służących dopracowaniu projektu ustawy, została powołana Podkomisja do rozpatrzenia zgłoszonych poprawek. Stronę spółdzielczą na posiedzeniu Komisji reprezentowali oraz głos zabierali: Marcin Martynowski (Krajowa Rada Spółdzielcza), Jacek Staciwa oraz Krzysztof Kokoszkiewicz (Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych), Witold Boguta (Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw – Spółdzielnia Osób Prawnych).

Wiceprzewodniczący Komisji poseł Krzysztof Ardanowski nawiązał do dobrze funkcjonujących spółdzielni rolniczych w Danii, Francji, Holandii oraz innych krajach. Dlatego też jak stwierdził, aby zniwelować duży dystans jaki dzieli Polskę od w/w krajów, a w zasadzie wszystkich krajów Zachodniej Europy, w zakresie działania spółdzielczości rolniczej oraz rozwiązań prawnych i podatkowych, potrzebne jest uchwalenie ustawy o spółdzielniach rolników.  

W wyniku prac powołanej Podkomisji, przeanalizowane zostaną zgłoszone poprawki, celem wypracowania ostatecznego projektu ustawy i skierowania jej pod obrady Sejmu do drugiego czytania.

Retransmisja posiedzenia Komisji (z uwagi na opóźnienie posiedzenia, w drugiej części nagrania)
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?SessionID=05A0255B8231D348588068FA7EE606383DB70B7C#05CBEFE952967FD9C12581220044DD96