Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Tematyka przeprowadzonych szkoleń:

 • Odpowiedzialność członków organów spółdzielni - rodzaje odpowiedzialności i sankcje. Projekty ustaw spółdzielczych. - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Kalkulacja i rozliczenie kosztów dostawy mediów w świetle dyrektywy Unii Europejskiej i najnowszych orzeczeń sądowych. - Helena Pośpieszyńska  
 • Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowych z uwzględnieniem stanowiska Krajowego Standardu Rachunkowości. Ustalenie dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. - Ewa Hrebin
 • Zmiany w podatkach i rachunkowości, Jednolity Plik Kontrolny, Ordynacja Podatkowa, CIT, PIT i VAT. - Ewa Hrebin
 • Wybrane zagadnienia członkowsko-samorządowe w spółdzielniach mieszkaniowych. -  mec. Grzegorz Abramek
 • Zmiany w prawie pracy oraz systemie ubezpieczeń społecznych w 2017 r. -  mec. Dariusz Socha 
 • Nowe zasady prowadzenia windykacji i egzekucji - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej i ich zmiany w spółdzielni mieszkaniowej – praktyka działania. (Dotyczy:zmian w ustawie o rachunkowości i potrzeby ich uwzględnienia przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2016. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20.10.2015 r. ogłoszone Komunikatem nr 3 Ministra Finansów oraz zmian przepisów podatkowych w tym jednolity plik kontrolny). - Zofia Rogóż, Ewa Hrebin
 • Ochrona danych osobowych. Zmiany i praktyczne wskazówki - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Prawne aspekty funkcjonowania Spółdzielczych Grup Producentów Rolnych oraz lustracja spółdzielni. Nowe Zasady tworzenia i działania GPR oraz wsparcia z PROW i RPO - Rafał Płoski, Marcin Martynowski
 • Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowych w 2017 r. - mec. Grzegorz Abramek
 • Walne Zgromadzenie w spółdzielni - aspekty teoretyczne i praktyczne - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Finansowa odpowiedzialność członków organów statutowych spółdzielni - Helena Pośpieszyńska 
 • Zarządzanie nieruchomościami przez spółdzielnie - mec. Grzegorz Abramek
 • Prawo do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych - mec. Grzegorz Abramek
 • Zarządzanie spółdzielniami mieszkaniowymi w obecnym stanie prawnym po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017 r. - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Nowe zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości - Helena Pośpieszyńska
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze - mec. Grzegorz Abramek
 • Zmiany zasad funkcjonowania spółdzielni w 2017 r. - Helena Pośpieszyńska
 • Bieżąca działalność spółdzielni mieszkaniowych po nowelizacji przepisów - mec. Grzegorz Abramek
 • Windykacja należności w spółdzielniach mieszkaniowych po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o komornikach sądowych - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Zmiany w podatkach i rachunkowości, w tym Jednolity Plik Kontrolny, CIT, PIT i VAT - Ewa Hrebin
 • Zmiana statutów spółdzielni mieszkaniowych - mec. Grzegorz Abramek
 • Walne Zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w 2018 r. - mec. Grzegorz Abramek

 


 

Krajowa Rada Spółdzielcza realizując zadania statutowe zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu, którego celem jest aktualizacja wiedzy z zakresu spółdzielczości.

Szkolenie odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2018 r. w Warszawie w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej, ul. Jasna 1.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy lustratorów i przedstawicieli organów samorządowych związków rewizyjnych i spółdzielni. Szkolenie spełnia wymogi – szkolenia uzupełniającego dla lustratorów.

Koszt szkolenia to kwota 550 zł i obejmuje materiały dydaktyczne, serwis kawowy, obiad. Szkolenie organizowane jest w ramach akredytacji (zwolnione z podatku VAT).

Zgłoszenia przyjmuje Zespół Lustracji i Doradztwa KRS – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Należność za udział w szkoleniu prosimy przekazać na rachunek bankowy nr 64 1240 6247 1111 0000 4977 9727 z dopiskiem (szkolenie 27/28 kwietnia 2018 r.).

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Druk zgłoszenia

Program szkolenia

 


 

Szkolenie

RODO dla Spółdzielni

organizowane w ramach akredytacji KO.ADM.II-KB-4962/1/07


25 kwietnia (środa), godz. 10:00 – 16:00

miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

Szkolenie może być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Szkolenia przygotowane we współpracy z Instytutem Innowacyjności Polska poprowadzą specjaliści z kancelarii Wierzbicki – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Szkolenia zawierają elementy praktycznych warsztatów, w ramach których uczestnicy otrzymają:
- komplet materiałów szkoleniowych,
- link do rozporządzenia RODO,
- wzory wybranych procedur i dokumentów ułatwiających wdrożenie RODO,
- dostęp do e-learningu na okres 3 miesięcy,
- drobny poczęstunek w przerwach i obiad.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu to:
- cena podstawowa 500 zł od osoby – w przypadku zgłoszenia uczestnictwa jednej osoby
- 10% rabatu od ceny podstawowej - w przypadku zgłoszenia udziału w szkoleniu dwóch osób
- 25% rabatu od ceny podstawowej - w przypadku zgłoszenia udziału w szkoleniu trzech i więcej osób.


Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza
Bank PeKaO S.A.
64 1240 6247 1111 0000 4977 9727
z dopiskiem: szkolenie RODO 25.04.2018 r.


Formularz zgłoszeniowy


Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 827 45 25, 22 596 45 26