Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Spis treści

 

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 2016

w Warszawie - Miedzeszynie

 

Centralne obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości odbyły się 30 czerwca br. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym "Samopomocy Chłopskiej" w Warszawie - Miedzeszynie. Uroczystość, jak co roku, jest okazją do rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia statuetek "Oskar (od 2017 r. Lider) Spółdzielczości Polskiej", "Menedżer Spółdzielca", "Prymus" oraz Złotego Laura Spółdzielczości za działalność społeczno-kulturalną.

 

Na zaproszenie spółdzielców do Miedzeszyna przybyli m.in.: prezes PSL Władysław Kosiniak - Kamysz jednocześnie przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL; Andrzej Klarkowski doradca Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego; sędzia Trybunału Stanu Andrzej Kojro, a także związkowcy: Wiesława Taranowska - wiceprzewodnicząca OPZZ wraz z Bogdanem Grzybowskim, dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej OPZZ. Listy gratulacyjne przekazała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Jan Guz, przewodniczący OPZZ. Gości powitał dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS, dziękując wszystkim spółdzielcom za zaangażowanie w tworzenie przyjaznej dla spółdzielczości legislacji - m.in. zablokowanie złego projektu Prawa Spółdzielczego. - Widzimy dla siebie miejsce w programie gospodarczym nowego Rządu, który zaczyna dostrzegać wartość międzyludzkiej solidarności. Spółdzielczość jest dla ludzi a nie odwrotnie, i dlatego ma siłę przetrwać w obliczu wielu przeciwności. - Spółdzielnie od ponad 150 lat jednoczą ludzi wokół wspólnych celów takich jak tworzenie stabilnych miejsc pracy, budowa własnego mieszkania, łatwiejszy dostęp do różnego rodzaju usług, w tym usług finansowych czy budowanie silniejszej pozycji na konkurencyjnych rynkach - mówił prezes Zarządu KRS, Alfred Domagalski

 

Przemówienie prezesa Zarządu KRS, Alfreda Domagalskiego POBIERZ

 


 

Laureaci Nagrody 
OSKAR (od 2017 r. LIDER) SPÓŁDZIELCZOŚCI POLSKIEJ 2016


1. Ryszard Dymara -  Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu
2. Marek Knapik - Prezes Zarządu Chemiczno – Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy „ESPEFA”
3. Jadwiga Maria Najda - Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Hopkie
4. Franciszek Pawłowski - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wydminach  
5. Jerzy Szczęśniak - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „PODLASIANKA” w Węgrowie


MENEDŻER - SPÓŁDZIELCA  2016

 

 1. Janusz Baran - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sędziszowie Młp.
 2. Wiesław Bogdanowicz - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Gorzowie Wlk.
 3. Halina Czubak - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli
 4. Waldemar Krusiński - Pełnomocnik Zarządu – Dyr. ds. Szkoleń Związku Rewizyjnego Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskich w Warszawie z/s w Teresinie
 5. Jerzy Nizioł - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu
 6. Jan Nosal - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie
 7. Anna Ochalik-Pęcak - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „GEODECI” w Rzeszowie
 8. Bogusław Józef Pietrow - Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej NOWA WIEŚ w Golicach
 9. Wiesław Sznaza – Prezes Zarządu „Społem”   Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Elblągu
 10. Bronisław Szymański - Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolnie
 11. Wacław Tomecki - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żorach –
 12. Józef Wrona - Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej JEDNOŚĆ w Boleścinie


PRYMUS  2016


1.    Mirosława Berlak – Prezes Zarządu, „Społem”   Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Zgoda” w Wejherowie 
2.    Franciszek Zbigniew Chilewicz – Prezes Zarządu RSP Biała Podlaska z/s w Ciciborze 
3.    Ireneusz Durda – Prezes Zarządu „Społem” ”   Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Oszczędność” w Mińsku Maz. 
4.    Teresa Horbowy – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej 
5.    Elżbieta Junowicz - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Giżycku z/s w Gajewie 
6.    Adam Kaduk - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Przeworsku
7.    Romuald Kazimierczyk - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Węgorzewie  
8.    Jan Mszyca - Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej SMUGI w Kopcu 
9.    Damian Narwojsz - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jonkowie 
10.    Stefania Oczadły - Wiceprezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Skoczowie 
11.    Maciej Palej - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna –Krynica
12.    Jolanta Różycka - Wiceprezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kodrębie 
13.    Zdzisław Siwek - Bank Spółdzielczy w Niemcach – prezes Zarządu
14.    Katarzyna Stefaniak - Prezes Zarządu Rejonowy Związek Lustracyjny Spółdzielni Produkcji Rolnej „RCOOP” w Chodzieży
15.    Dariusz Szpakowski - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie 
16.    Genowefa Śleziak – Członkini Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Rajczy 
17.    Tadeusz Tur – Prezes Zarządu Mazurskiego  Banku Spółdzielczego w Giżycku 
18.    Aldona Zawadzka Kwaśny - Wiceprezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Raciborzu


ZŁOTY LAUR SPÓŁDZIELCZOŚCI  2016


1.    Józef Gawlik – Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”  Wilamowice 
2.    Franciszek Golik - Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa
3.    Ewa Janik – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „ZACISZE” w Małkini Górnej
4.    Józef Spiszak - Dyrektor Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie