Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Zasady tworzenia i wsparcie dla grup producentów rolnych

 

Powody, dla których rolnicy powinni się organizować:

 • Gospodarstwa rolne niezależnie od swojej wielkości są na rynku jednostkami małymi
 • Postępuje proces globalizacji – zmniejsza się liczba odbiorców produktów rolnych
 • Odbiorcy potrzebują dużych, jednorodnych partii produktów rolnych
 • Wspólna sprzedaż większych partii produktów powinna zapewnić korzystniejsze ceny i lepszą pozycję na rynku
 • Wspólne zakupy środków produkcji rolnej obniżają wysokie koszty produkcji
 • Możliwość wspólnego inwestowania

 

Grupy tworzone są w celu:

 • Dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych
 • Poprawy efektywności gospodarowania
 • Planowania produkcji (ilość, jakość)
 • Koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych
 • Ochrony środowiska naturalnego

 

Członkami grupy mogą być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące gospodarstwo w rozumieniu przepisów podatkowych
 • osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolniczej

 

Grupa musi:

 • być utworzona przez producentów jednego produktu lub grup produktów (załącznik do rozporządzenia MRiRW)
 • działać na podstawie statutu lub umowy
 • składać się z min. 5 członków
 • określić obowiązujące członków zasady produkcji (jakość, ilość, przygotowanie do sprzedaży)
 • żaden z członków lub udziałowców nie może mieć więcej niż 20% głosów (na walnym zgromadzeniu)

 

Główne cele gospodarcze tworzenia grup:

 • tańsze, wspólne zaopatrzenie w środki do produkcji rolnej
 • lepsze warunki sprzedaży produkcji
 • efektywniejsze wykorzystanie maszyn i urządzeń
 • prowadzenie wspólnych działań marketingowych
 • możliwość wspólnego inwestowania
 • odbudowanie pozycji rolnika na rynku
 • oszczędność czasu