Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Szkolenia realizowane będą w powiatach: mrągowskim, sandomierskim, ryckim, leskim oraz śremskim. Łączna planowana liczba dwudniowych szkoleń nt. działania spółdzielni rolniczych w III etapie realizacji projektu wynosi 50.

Szkolenia w ramach tego etapu zorganizowano w powiatach: jarosławskim, pilskim, poznańskim, zielonogórskim, brzeskim, krośnieńskim, słupeckim, kaliskim, ciechanowskim, suskim, stargardzkim, wałeckim, krotoszyńskim, tatrzańskim, rawickim, oleckim, biłgorajskim, gorzowskim, sępoleńskim, nowosolskim, iławskim, grodziskim, kaliskim, lublinieckim, lipnowskim, prudnickim, nidzickim, sandomierskim, grójeckim, monieckim, lidzbarskim, ostrowskim, Piotrkowie Trybunalskim, bialskim, Gdańsku, mrągowskim, sandomierskim, ryckim, leskim oraz śremskim.

 

W ramach XIV cz. tematyki szkoleń prezentujemy poniżej informacje nt. spółdzielczych grup i organizacji producentów oraz spółdzielni rolniczych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz dane dotyczące stanu zorganizowania rolników w grupach producentów w poszczególnych województwach i branżach produkcji rolnej.

 

Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowywane są przepisy dotyczące uruchomienia działań w ramach PROW 2014-2020, w tym działania „Tworzenie grup i organizacji producentów”. W kraju jest wiele inicjatyw chcących założyć grupę lub organizację producentów rolnych w formie spółdzielni. Jest to związane w dużej mierze ze wzrostem świadomości polskich rolników potrzeby tworzenia spółdzielczych grup producentów oraz zapisami dotyczącymi poszczególnych działań PROW 14-20, wspierających gospodarcze organizowanie się rolników.

Więcej informacji

 

W spółdzielni decyzje podejmowane są większością osób (członków spółdzielni) zgodnie z zasadą jeden członek = jeden głos, co pozwala rolnikom (współwłaścicielom spółdzielni), na równych prawach uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzonej działalności, w szczególności działalności gospodarczej oraz jej rozwoju.

Dotychczasowe przepisy pozwalały uzyskać status grupy producentów rolnych do końca 2013 roku.
Wg danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (stan na 30 września 2014 r.), łącznie w Polsce działało 1 360 grup producentów rolnych (GPR) – nie licząc równolegle działających 187 grup i 134 organizacji producentów owoców i warzyw (GPiOPOiW - z których 30% jest na Mazowszu).

 

Znacząco rośnie w ostatnich latach liczba grup producentów w formie spółdzielni – 421 (spółdzielnie mają średnio ok. 2,5 krotnie więcej członków niż spółki z o.o.).

O stopniu zorganizowania świadczy jednak liczba zrzeszonych w grupach producentów rolników - blisko 35 000 członków (wg stanu na wrzesień 2014 r.). Co do liczby grup, najwięcej gruputworzyli dotychczas producenci ziarna zbóż lub nasion roślin oleistych, owoców i warzyw, trzody chlewnej, drobiu. Natomiast jeśli chodzi o liczbę członków grup w poszczególnych branżach, najwięcej członków mają grupy producentów tytoniu – ponad 11 tys. członków (12 grup), następnie grupy i organizacje producentów owoców i warzyw ponad 7 tys. członków, grupy producentów trzody chlewnej ok. 5 tys. członków, ziarna zbóż lub nasion roślin oleistych ok. 4200 członków, mleka ponad 4 tys. członków oraz drobiu ok. 1500 członków.

Szczegółowe dane statystyczne dotyczące stanu zorganizowania polskich rolników w poszczególnych branżach oraz województwach zawiera dołączony poniżej plik prezentacji Power Point.

 

W krajach starej Unii Europejskiej (kraje zachodnie) obecnie nie tworzy się grup producentów rolnych (GPR). Jako grupy, rozumiane są tam głównie spółdzielnie rolnicze oraz ich Związki, które łączą się w coraz większe jednostki gospodarcze, aby być silniejszymi podmiotami na globalnym rynku. W krajach postkomunistycznych wprowadzono pojęcie grup producentów rolnych, aby rozpocząć proces organizowania się rolników niezrzeszonych w żaden większy podmiot gospodarczy. Obecnie kluczową sprawą dla stabilnego działania polskich rolników na rynku jest dalsze tworzenie grup i organizacji producentów (wsparcie tego procesu jest przewidziane w PROW 14-20), dalszy rozwój potencjału gospodarczego grup, w tym zwiększanie liczby członków oraz współpraca gospodarcza grup producentów rolnych - tworzenie związków grup producentów (wsparcie inwestycji zaplanowano w PROW 14-20).

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Biuro projektu

tel. (22) 827 41 74, (22) 827 45 25

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane – stan zorganizowania w GPR(ppt)

Więcej informacji o szkoleniach

Główne opracowania KRS nt. GPR