Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Szkolenia odbywać się będą w powiatach: bialskim (woj. lubelskie) – 1 szkolenie oraz w Gdańsku – 2 szkolenia. Prawdopodobnie zrealizowanych zostanie jeszcze kilka szkoleń w II połowie kwietnia br. Będą to już ostatnie szkolenia w ramach obecnego projektu KRS. O miejscach szkoleń poinformujemy wkrótce oddzielną wiadomością.

Poniżej prezentujemy kolejny zakres tematyki szkoleń, obejmujący wsparcie dla spółdzielni wytwarzających energię
i ciepło oraz biogaz z odnawialnych źródeł energii (OZE).

 

W krajach Zachodniej Europy, w szczególności w Niemczech, ale też w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Danii, Szwecji itd., nastąpił dynamiczny wzrost wytwarzania energii i ciepła z odnawialnych źródeł energii (OZE). U naszych zachodnich sąsiadów działa obecnie już blisko 1000 spółdzielni wytwarzających energię z OZE, głównie na potrzeby działalności spółdzielni oraz jej członków. Tak szybki postęp w tym zakresie dokonał się w Niemczech zaledwie w ciągu 8 ostatnich lat - więcej ). Mają jednak swoiste przepisy dotyczące preferencji dla rozwoju takiej energii. Niemieckie rozwiązania w powyższym zakresie, ale też rozwiązania funkcjonujące w innych krajach Zachodniej Europy zostały szczegółowo opisane w opracowaniu pt. ‘Analiza mająca na celu wdrożenie instytucji spółdzielni energetycznej do polskiego systemu prawa w oparciu o najlepsze praktyki państw Unii Europejskiej’, przygotowanej przez Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka Komandytowa, lipiec 2014, na zlecenie Skarbu Państwa - Ministra Gospodarki. Analiza dołączona jest do niniejszej informacji, z możliwością pobrania w formacie PDF.

 

W Polsce, po kilku latach oczekiwania mamy nowe prawo w zakresie wytwarzania energii i ciepła oraz biogazu ze źródeł odnawialnych. Przyjęta przez Sejm 20 lutego 2015 r. Ustawa o OZE, została następnie podpisana przez Prezydenta RP w dniu 11 marca 2015 roku. W ostatnim okresie pracował 15 osobowy Zespół do spraw rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich, powołany Zarządzeniem nr 24 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. Do Zespołu został zaproszony przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej. KRS reprezentował Marcin Martynowski – główny specjalista w KRS. Prace w/w Zespołu oraz zgłaszane wnioski przyczyniły się do przyjęcia pozytywnych rozwiązań w zakresie możliwości rozwoju tzw. energetyki prosumenckiej oraz wytwarzania energii i ciepła z OZE przez przedsiębiorstwa, w tym spółdzielnie - na własne potrzeby.

Pierwsze konkretne działania rozwoju energii prosumenckiej na obszarach wiejskich rozpoczął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki już w październiku 2014 roku, uruchamiając wsparcie finansowe na ten cel – więcej

Wiele osób oraz przedstawicieli przedsiębiorstw, także spółdzielców ma nadzieję, że energetyka odnawialna rozwinie skrzydła.

Poprawka prosumencka wprowadziła do ustawy o OZE niejasności legislacyjne i zmieniła charakter ustawy – wynika z wypowiedzi Wiceministra Gospodarki Jerzego Pietrewicza, który zapowiedział, że rząd będzie pracował nad „zmianami technicznymi”
w ustawie, które jednak „nie podważą idei prosumenta” przyjętej przez Sejm.

 

W przyjętej przez Sejm ustawie o odnawialnych źródłach energii znalazły się m.in. następujące zapisy mające wpływ na wsparcie energetyki prosumenckiej: obowiązek zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji OZE do 10 kW, po stałej taryfie gwarantowanej przez 15 lat; obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po cenie wynoszącej 100 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale (dotychczas było to 80%); rozliczanie różnic pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej z sieci, a ilością energii wprowadzonej do sieci w okresach półrocznych (net-metering).

 

Niezależnie od wszystkich wątpliwości, które towarzyszą ustawie o OZE, jest to generalnie dobra ustawa, dobry kompromis otwierający rozwojową przestrzeń przed różnymi projektami odnawialnych źródeł energii – podkreślił Jerzy Pietrewicz podczas posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych.

 

Więcej na:

http://www.reo.pl/mg-zapowiada-zmiany-w-ustawie-o-oze

http://www.reo.pl/ustawa-o-oze-ma-byc-opublikowana-najpozniej-3-kwietnia

http://www.reo.pl/j-pilitowski-zapisy-o-taryfach-gwarantowanych-niejasne

https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,641,dyskusja-otwarta-o-warunkach-programu-prosument.html

http://www.reo.pl/nfosigw-ustawa-oze-a-program-prosument

 

Inwestycje w instalacje OZE dofinansowane będą w szczególności z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W ramach RPO na lata 2014-2020 dla poszczególnych województw, spółdzielnie rolnicze i wiejskie mogą wnioskować o dotacje w tym zakresie w ramach:

4 Celu tematycznegoWspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach”, któryobejmuje m.in. następujące Priorytety inwestycyjne:

  • 4.1.  wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • 4.2.  promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w przedsiębiorstwach,
  • 4.7. promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię
    cieplną.

 

Będą też dotacje dla spółdzielni mieszkaniowych, w szczególności w ramach Priorytetu inwestycyjnego

  • 4.3. wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i
    mieszkaniowym.

 

Zalety spółdzielni energetycznych:

1)          zrównoważenie interesów różnych grup lokalnych,

2)          wyższa akceptacja projektów OZE,

3)          wzmocnienie lokalnych cykli wytwarzania wartości dodanej,

4)          sprawiedliwość społeczna,

5)          produkcja i zużywanie według popytu,

6)          długofalowe zaangażowanie obywateli,

7)          forma działalności gospodarczej ze stosunkowo niskim ryzykiem upadłościowym,

8)          zmniejszenie kosztów energii i ciepła wpływa na konkurencyjność na rynku.

 

więcej

 

Pierwsza w Polsce spółdzielnia energetyczna powstała na terenie województwa lubelskiego Spółdzielnia Nasza Energia http://nasza-energia.com Koncepcja przedsięwzięcia z uwagi na wyjątkowe warunki agrarne panujące na terenach Polski wschodniej opiera się na budowie zintegrowanej sieci biogazowni rolniczych więcej .

 

 

Więcej informacji:

http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Strony/Prosto_do_Funduszy_rusza_kampania_promujaca_zrodla_informacji_o_FE.aspx

http://www.igcp.org.pl/system/files/Konferencja%20IGCP%20-%20Puławy%2010-12.02.2015_V2.pdf

 

pełna treść wiadomości (PDF)

Analiza – Spółdzielnie energetyczne_WKB (PDF)

Prezentacja – Polski Kongres Energii Odnawialnej (PDF)

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach

Biuro projektu

tel. (22) 827 41 74, (22) 827 45 25

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji o szkoleniach