Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Spółdzielczych Grup Producentów Rolnych na organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą Zjazd Przedkongresowy. Wybranych na Zjeździe Przedkongresowym 20 Delegatów Spółdzielczych Grup Producentów Rolnych weźmie udział w VI Kongresie Spółdzielczości.

Czytaj więcej...

 

Resort Rolnictwa podejmuje działania na rzecz odbudowy spółdzielczości rolniczej. W dniu 4 kwietnia 2016 roku zostało zorganizowane w gmachu Ministerstwa Rolnictwa Seminarium spółdzielcze pt. „Rola spółdzielczości w gospodarczym działaniu rolników na rynku”, będące początkiem działań dla wypracowania potrzebnych rozwiązań.

Czytaj więcej...


W dniu 18 grudnia 2015 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach (…)- Dz. U. z 2015 r. poz. 1888. Zmiany dotyczą grup zarejestrowanych do końca 2013 roku (częściowo) oraz przede wszystkim grup rejestrowanych po dniu 01.01.2014 roku.

 

Czytaj więcej...


W dniu 7 października 2015 roku Krajowa Rada Spółdzielcza, wspólnie z Głównym Komitetem Spółdzielczości Rolniczej w UE (COGECA) i Cooperatives Europe, zorganizowałakonferencję nt. „Środki wsparcia dla organizacji producentów w ramach nowej wspólnej polityki rolnej: Możliwości spółdzielni rolniczych”. Konferencja miała miejsce w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wraz z Agencją Rynku Rolnego wspierało jej realizację. Zapraszamy do zapoznania się z bliższymi informacjami.

Czytaj więcej...

 

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Spółdzielcza organizuje wspólnie z Cooperatives Europe oraz Głównym Komitetem Spółdzielczości Rolniczej w UE - COGECA konferencję nt. „Środki wsparcia dla organizacji producentów w ramach nowej wspólnej polityki rolnej: Możliwości spółdzielni rolniczych”. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej...