Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player


Debatę rozpoczął przewodniczący Podkomisji Zbigniew Ajchler, który zaprezentował aktualne problemy spółdzielczości rolniczej. W dalszej dyskusji omówione zostały bariery rozwoju spółdzielczości rolniczej w Polsce oraz prezentowano rozwiązania do jej odbudowy. W wielu wypowiedziach odnoszono się do obecnego stan spółdzielczości rolniczej, potrzeby jej odbudowy oraz zwiększenia zorganizowania rolników.
W posiedzeniu uczestniczyli m.in. członek Podkomisji poseł Mieczysław Miazga, wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej - prezes Zarządu KRS Mieczysław Grodzki, zastępca prezesa Zarządu KRS Zygmunt Paśnik, główny specjalista w zakresie spółdzielczości rolniczej Marcin Martynowski, przedstawiciele środowiska spółdzielczego - prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych Jacek Staciwa, doradca prezesa Zarządu KZRRSP Krzysztof Kokoszkiewicz, prezes Zarządu Regionalnego Związku Spółdzielni Produkcji Rolnej Władysław Kołodziej, prezes Zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw – Spółdzielni Osób Prawnych Witold Boguta, wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Wacław Rukat, prezes Zarządu Spółdzielni Grup Polski Rzepak i Zboża Mariusz Olejnik.
Debatę zdominował rządowy projekt ustawy o spółdzielniach rolników (druk 1425), którego pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 5 kwietnia br. Uczestnicy posiedzenia wskazywali, że założenia projektu ustawy idą w dobrym kierunku, wprowadzając rozwiązania dla rozwoju spółdzielczości rolniczej, jednocześnie zgłaszając swoje zastrzeżenia. Zdaniem uczestników debaty projekt ustawy wymaga dalszych prac, m.in. w zakresie uwag zgłoszonych do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP przez Krajową Radę Spółdzielczą, po przeprowadzonych konsultacjach z Krajowymi Związkami Spółdzielni Rolniczych.
Podsumowując uczestnicy debaty wskazywali, że rządowy projekt ustawy o spółdzielniach rolników wychodzi naprzeciw znacznej części oczekiwań przedstawicieli spółdzielczości rolniczej, uwzględniając rolę, jaką pełnią spółdzielnie w życiu gospodarczym i społecznym. Mimo, że zawiera zbyt wiele ograniczeń, w szczególności w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od dochodu, przewidzianych wyłącznie dla spółdzielni działających jako mikroprzedsiębiorstwo, jest pierwszym krokiem do niwelowania dystansu jaki dzieli Polskę i kraje Zachodniej Europy, w zakresie rozwiązań dotyczących działania spółdzielczości rolniczej.