Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Podpisane porozumienie dotyczy uruchomienia filii Spółdzielczego Instytutu Badawczego Krajowej Rady Spółdzielczej oraz podjęcia przez Uniwersytet Rzeszowski działań w kierunku uruchomienia studiów podyplomowych i szkoleń dla organizacji spółdzielczych. Dokument jest konsekwencją umowy ramowej o współpracy podpisanej w 2018 roku. Celem umowy jest transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a Krajową Radą Spółdzielczą oraz promowanie idei spółdzielczych jako ważnej form aktywizacji społecznej i gospodarczej społeczeństwa. Krajowa Rada Spółdzielcza będzie służyć pomocą merytoryczną pracownikom i współpracownikom Uniwersytetu zaangażowanym w realizację zadań związanych z działalnością Instytutu. Siedzibą Instytutu będzie Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 DSC8347a

W spotkaniu uczestniczyli:

JM prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR, Prorektor ds. Finansów i Organizacji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr Jerzy Jankowski - Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

Dr hab. Antoni Magdoń, prof. UR – Dyrektor Regionu w Pekao SA

(źródło i fot. : Uniwersytet Rzeszowski).