Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Celem podstawowym utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest optymalizacja działań funkcjonujących agencji rolnych poprzez przejęcie przez KOWR dotychczasowych zadań dwóch znoszonych agencji: Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozostanie jako jedyna akredytowana agencja płatnicza.

Krajowy Ośrodek będzie realizował m.in. następujące zadania:

 • Tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystywaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • Restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze,
 • Popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa gospodarstw rolnych,
 • Tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,
 • Gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolnych i żywnościowych,
 • Opracowywania i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych,
 • Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych,
 • Wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą,
 • Udzielanie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych z krajowych środków finansowych,
 • Przyznawanie dofinansowania do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach ze środków Funduszu Promocji Mleka,
 • Obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych,
 • Wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii,
 • Gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie i planowanej infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz biokomponentów.

KOWR realizować będzie również zadania wynikające z Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, m.in. mające na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych,  oraz zadania delegowane z ARiMR, w tym:

 • Programu „Owoce i warzywa w szkole”,
 • Dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych,
 • Rynku cukru, w tym dotyczące dywersyfikacji przemysłu cukrowniczego, monitorowania produkcji oraz opłat na rynku cukru,
 • Interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa.

Wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie, będzie nowym zadaniem.

Po uruchomieniu działania Krajowego Ośrodka przewiduje się przyznanie mu innych kompetencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w tym w zakresie doradztwa rolniczego i programowania urbanistyczno-planistycznego.

Centrala KOWR będzie przy ul. Karolkowej 30 w Warszawie, gdzie dotychczas mieściła się Centrala ARR. Krajowy Ośrodek posiadał będzie struktury terenowe, odpowiadające administracyjnemu podziałowi kraju, działające na szczeblu województw, utworzone na bazie struktury działających aktualnie jednostek organizacyjnych ARR i ANR. Dyrektor Generalny, kierujący działalnością KOWR, będzie mógł tworzyć i znosić filie oddziału terenowego, na wniosek dyrektora oddziału terenowego. Szczegółowe informacje o jednostkach organizacyjnych KOWR dostępne będą od 1 września 2017 roku na stronie internetowej www.kowr.gov.pl

Harmonogram naborów wniosków PROW 2014-2020
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został zatwierdzony i opublikowany na www.minrol.gov.pl aktualny „Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020”, obejmujący nabory do 31 grudnia 2018 roku. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego aktualną wersją:
Harmonogram naborów wniosków PROW 2014-2020 do 31.12.2018

Zapraszamy również do odwiedzania strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl celem uzyskania aktualnych informacji o poszczególnych naborach wniosków.