Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Z uwagi na pojawiające się w ostatnim czasie zapytania, związane z oferowaniem przez Krajową Radę Spółdzielczą usług promocyjnych, świadczonych odpłatnie na rzecz poszczególnych spółdzielni, Krajowa Rada Spółdzielcza zaprzecza, jakoby w ostatnim czasie w ramach działalności Krajowej Rady Spółdzielczej realizowane były jakiekolwiek prezentacje reklamowe, obejmujące monografie, filmy, strony internetowe itp. Informujemy, iż wszelkie przedsiębiorstwa, kierujące do organizacji spółdzielczych oferty świadczenia w.w. usług promocyjnych działają wyłącznie w sposób samodzielny, w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych, bez jakichkolwiek powiązań organizacyjnych czy tez gospodarczych z Krajową Radą Spółdzielczą. Informowanie swoich potencjalnych kontrahentów o świadczeniu wskazanych powyżej usług promocyjnych w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Krajową Radę Spółdzielczą stanowi działanie bezprawne, nieznajdujące rzeczywistego umocowania ze strony Krajowej Rady Spółdzielczej i narusza jej dobra osobiste.

W przypadku braku zaprzestania działań, Krajowa Rada Spółdzielcza podejmie wszelkie możliwie kroki prawne mające na celu ochronę dóbr własnych osobistych.

Pragniemy poinformować, iż na chwilę obecną jedyne publikacje, wydawane przez Krajową Radę Spółdzielczą, to dwumiesięcznik „Monitor Spółdzielczy” oraz miesięcznik „Tęcza Polska”. Wszelkie informacje o podejmowanej przez nas aktywności promocyjnej, zamieszczane są na łamach ww. gazet oraz na oficjalnej stronie internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej - www.krs.org.pl

W razie wątpliwości prosimy o kontakt  z Zespołem Samorządu i Promocji KRS, pod nr tel.: 22 828 65 11